Projektinställningar

Introduktion

Här kan du se och redigera projektets inställningar.

Beskrivning

Redigera projektets primära uppgifter

Här kan du redigera projektets namn. Vi rekommenderar att använda ett kundspecifikt prefix (t.ex. TIM för TimeLog för att projekten även ska grupperas efter kunder vid alfabetisk sortering.

Projektnumret skapas automatiskt uiifrån nummerserien som är angetts i systemadministrationen.

Du kan alltid ange eller ändra rekvisitionsnummer.

Om du arbetar med ett Internt projekt kan du ta bort markeringen och ändra projektet till ett kundprojekt genom att ange kund och kontaktperson.

Är det ett kundprojekt, kan du ändra Kund och Kontaktperson, så länge inga poster i projektet har intäktsförts eller fakturerats. Om ni har fakturerat eller intäktsfört poster i projektet kan kunden inte redigeras, men det är fortfarande möjligt att byta kontaktperson. Om det fattas någon kontaktperson i listan kan du lägga till hen direkt via projektet genom att klicka på plus-ikonen till höger om fältet.

Lägg till eller redigera projektets beskrivning genom att klicka på Ändra. Beskrivningen är synlig för personer som har tillgång till projektet. Du kan även lägga till eller redigera en länk till en intern dokumentmapp.

I sektionen Genvägar kan du se vem som har skapat och samt vem som redigerat projektet senast.

Ägare

Under Ägare kan du se vilken avdelning som är ansvarig för projektet, förutsatt att ni har tillgång till extramodulen Avdelningsstruktur eller TimeLog MLE.

Projektledare är den person som är ansvarig för projektet och hen kommer få aviseringar om denna funktion är aktiverad i systemadministrationen.

Säljare och Partner kan väljas/ändras, om dessa fält är aktiverade i systemadministrationen.

Tidsplan och budgetar

I sektionen Tidsplan ser du förväntat Start- och Slutdatum för hela projektet. Som standard överförs dessa till nya aktiviteter som kan redigeras i efterhand.

I sektionen Budgetar ser du övergripande budgettal för projektet. Dessa kan redigeras löpande.

Avtal och fakturering

Under Avtal och fakturering ser du den Kontrakttyp, som används som standard när nya aktiviteter skapas. Du kan alltid ändra detta för varje enskild aktivitet.

Gruppering och Framdrift

Under Gruppering ser du Projekttyp och Projektkategori förutsatt att de är aktiverade i systemadministrationen. Dessa kan användas i många av TimeLogs rapporter för få önskad gruppering eller filtrering.

Under Framdrift ser du projektstatus och projektstadie.

Projektstatus styr om det går att tidrapportera på projektet. Dessa titlar är fördefinierade av oss och kan därför inte ändras.

Projektstadie kan ställas in i systemadministrationen och användas t.ex. till projektsortering och i sökningar.

Forecast % anger sannolikheten för att projektet kommer att realiseras.
ETC-projekt anger om denna funktion är aktiverad för projektet.

Läs mer i väjledningen om konfigurering av dessa sektioner och om ETC.

Tidrapportering

Under Tidrapportering väljer du, vem som ska ha möjlighet att rapportera tid på projektet. Om det inte har förekommit tidrapporteringar på projektet kan du välja om det ska vara möjligt eller inte. Om det finns poster i tidrapporteringen är det inte möjligt att inaktivera tidrapporteringen utan att avsluta en fas, en allokering eller ändra projektstatus.

Prislistor och valutor

Här ser du vilken Prislista (med Invoicing Advanced) och vilken Valuta projektet använder. När aktiviteter har etablerats i projektet, kommer valutan att låsas. Du kan se vilken valutakurs projektet använder och när denna uppdaterades senast. Klicka på uppdatera-symbolen om du vill uppdatera valutakursen. Härefter kommer både fakturering och rapportering använda den nya valutakursen.

Om du vill ändra valuta och det finns tidrapporteringar i projektet, bör du:

  • Skapa ett nytt projekt
  • Välja korrekt valuta
  • Flytta fasplanen till det nya projektet

Om du vill ändra valuta och det inte finns tidrapporteringar i projektet, men valutan är låst, så bör du:

  • Kopiera projektet
  • Välja korrekt valuta i projektinställningar
  • Klicka på Spara

Indexera timpriser

Här anger du om projektet får indexeras och från när. Om du tillåter indexering kan du använda Indexera timpriser som du hittar i Projekt-menyn för att indexera antingen prislistor eller utvalda timpriser.

Klicka på Spara när du är färdig med dina inställningar.

Särskilda anteckningar

 

 

Senast uppdaterad 18 jan 2021