Indexering av utvalda timpriser

Introduktion

Här kan du läsa om hur du indexerar utvalda timpriser i TimeLog via Projekt -> Indexera timpriser. Du kan indexera dina timpriser som används för kunder, projekt och avtal eller välja att indexera utvalda timpriser.

Beskrivning

Vi rekommenderar att du gör den generella indexeringen på kund-, projekt- eller avtalsnivå. Om du har enstaka timpriser på projekt som inte ska indexeras eller som ska ha en specialindexering kan du filtrera på utvalda timpriser. Du kan också välja att indexera prislistor istället.

Välj nivå i visningsalternativen till höger i filtret. Det är bra att börja på högsta möjliga nivå som ger mening för dig och ditt företag så att du får färre och färre resultat i senare sökningar.

Ett exempel:

Du vet att du har kunder som ska ha en generell prisindexering av samtliga timpriser oavsett hur många projekt eller avtal det finns för varje kund. Då väljer du visningsalternativet Indexera kunder i filtret och gör din indexering för de valda kunderna.

Du vet också att du har specifika projekt som ska indexeras på ett annat sätt än andra. Då väljer du visningsalternativet Indexera projekt i filtret, anger ditt indexeringsdatum i Senaste indexering före och gör din indexering för de valda projekten.

Du kan även gå ända ner till avtalsnivå om du har specialavtal med dina kunder. Då väljer du visningsalternativet Indexera avtal i filtret, anger ditt indexeringsdatum i Senaste indexering före och gör din indexering för de valda avtalen.

Till sist kan du välja visningsalternativet Indexera valda timpriser som ger dig möjlighet att göra en detaljerad indexering på alla projekt ända ner till varje enskilt timpris. Kom ihåg att även här ange indexeringsdatum i Senaste indexering före.


Filter

Längst upp i filtret kan du anpassa resultaten i din visning.

Fältet för Senaste indexering före hjälper dig att avgränsa din sökning och bara visa kunder, projekt, avtal eller utvalda timpriser som du inte har indexerat efter ett visst datum.

I visningsalternativen bestämmer du vilken nivå du vill indexera på:

 • Indexera kunder: Ger dig möjlighet att indexera alla timpriser per kund med en procentsats
 • Indexera projekt: Ger dig möjlighet att indexera alla timpriser per projekt med en procentsats
 • Indexera avtal: Ger dig möjlighet att indexera alla timpriser per avtal på varje enskilt projekt med en procentsats
 • Indexera valda timpriser: Ger dig möjlighet att indexera varje enskilt timpris per avtal på varje enskilt projekt med en procentsats eller ett belopp som kan avrundas automatiskt

Klicka på Visa.

Bredvid Visa-knappen hittar du en pil. Med den kan du spara nuvarande filter eller hämta och köra tidigare sparade filter. Du kan fälla in filtret så att du får mer utrymme för visningen i resultatlistan.


Resultatlista

Här ser du resultatet av din sökning i filtret. Nu kan du komma igång med din indexering.

Alla fyra visningsalternativen ger dig möjlighet att göra en extra filtrering via handlingsmenyn längst upp till höger:

 • Visa alla
 • Visa bara valda
 • Visa avtal med avvikelser i timpriser
 • Visa avtal utan avvikelser i timpriser

De båda sista alternativen hjälper dig att hitta de avtal där du har gjort avvikelser från din standardprislista eller din kundspecifika prislista. När du väljer ett timpris på en prislista så väljs det även längre ner på de specifika resultaten i din visning så att du alltid kan se att ändringarna slår igenom på de enskilda timpriserna.

Indexering på kund-, projekt- och avtalsnivå

 1. Ange procentsats i fältet till höger om varje rad. Om alla ska indexeras med samma procentsats kan du markera det över listan och ange det i fältet Samma indexering för alla längst upp
 2. Klicka på Indexera valda längst ner. Då öppnas ett nytt fönster
 3. Välj om timpriserna ska avrundas och hur mycket
 4. Ange Datum
 5. Klicka på Spara

Du kan jobba vidare i systemet medan TimeLog indexerar dina timpriser. Du kan se en översikt över dina tidigare indexeringar på fliken Indexeringsöversikt.

Indexering av utvalda timpriser

 1. Ange procentsats i fältet till höger om varje rad. Om alla ska indexeras med samma procentsats kan du markera det över listan och ange det i fältet Samma indexering för alla längst upp
 2. Välj om timpriserna ska avrundas och hur mycket
 3. När du har markerat fälten kan du fortfarande anpassa de enskilda timpriserna genom att antingen ändra procentsats eller beloppet vid varje enskilt timpris. Lägg märke till var du bockar för:
  - Vid projektet: Ger alla timpriser på projektet samma indexering oavsett avtal
  - Vid avtalet: Ger alla timpriser samma indexering på avtalet
  - Vid timpriset: Indexerar bara just det timpriset
 4. Klicka på Indexera valda längst ner
 5. Ange Datum
 6. Klicka på Spara

Du kan jobba vidare i systemet medan TimeLog indexerar dina timpriser. Du kan se en översikt över dina tidigare indexeringar på fliken Indexeringsöversikt.

Har du gjort ett fel någonstans? Du kan när som helst skriva över med en ny indexering på samma datum och anpassa dina timpriser.

Senast uppdaterad 14 dec 2020