Våra kunders återkoppling är hel avgörande för oss

Hos TimeLog sitter våra kunder i högsätet. 

Alla våra kunder får en kundnöjdhetsenkät två gånger om året så att vi kan få återkoppling om hur vi kan förbättra TimeLog och vad vi ska utveckla nästa gång. 

Vi tror på att ett intensivt samarbete mellan oss och våra kunder är vägen fram mot det bästa TimeLog-systemet. Därför lägger vi ner mycket tid på att samla in, läsa och besvara varje enskilt kundsvar. Allt detta för att ge dig det bästa TimeLog-systemet som hjälper dig att utföra ditt arbete på allra effektivaste sätt. 

Kundnöjdhetsenkäten är din chans att ge oss din ärliga åsikt om TimeLog, och den vill vi väldigt gärna ta del av. 


Ökat fokus på användarvänlighet och stabilitet 

Vår senaste kundnöjdhetsenkät visar att våra kunder vill ha ett användarvänligare och stabilare TimeLog. Därför läggs merparten av kapaciteten på vår utvecklingsavdelning på att förbättra just systemets stabilitet och användarvänlighet. 

”Våra kunder är TimeLog-experterna. De jobbar med produkten till vardags och vet var det finns utrymme för förbättringar i systemet. Det är enbart med deras hjälp som vi kan nå vår målsättning om att bli världens bästa PSA-program” – Christoffer Lanstorp, Head of Product Management

Funktioner som tagits fram mot bakgrund av kundnöjdhetsenkäter

Systemadministratörens ändringar slår igenom omedelbart
Mot bakgrund av våra kunders återkoppling i kundnöjdhetsenkäterna har vi t.ex. förbättrat systemet så att systemadministratörens ändringar av roller, privilegier och sidor slår igenom omedelbart. Förr var man tvungen att logga ut och sedan in igen i TimeLog för att kunna se ändringarna.

Förbättrad visning av tidrapporten
Ett annat exempel är vår nya kompakta visning av tidrapporten som vi också har utvecklat mot bakgrund av er återkoppling i våra kundnöjdhetsenkäter.

Visningen fungerar som ett alternativ till standardtidrapporten men har nu blivit överskådligare eftersom vi har ändrat designen och tagit bort en massa tom plats efter önskemål från många av våra kunder. 

Överskådligare hantering av timpris
Ett tredje exempel är vår nya hantering av timpris som vi just nu jobbar på att förbättra. Här har våra kunder uttryckt att den nuvarande hanteringen är för svår att förstå och dessutom osmidig. 

Med ditt svar kan du hjälpa oss att förbättra systemet ännu mer. Vi befinner oss på en resa mot ett användarvänligare och stabilare TimeLog och vi hoppas att du har lust att vara med på den resan så att vi kan ge dig det bästa och mest användarvänliga TimeLog-systemet.