Indeksering af udvalgte timepriser

Introduktion

Her kan du læse om, hvordan du indekserer udvalgte timepriser i TimeLog via Projekter -> Indeksér timepriser. Du kan indeksere dine timepriser, der bruges på kunder, projekter og kontrakter eller vælge at indeksere udvalgte timepriser.

Beskrivelse

Vi anbefaler, at du gennemfører den generelle indeksering på kunde-, projekt- eller kontraktniveau. Hvis du har enkelte timepriser på projekter, som ikke skal indekseres, eller som skal have en særlig indeksering, kan du filtrere på udvalgte timepriser. Du kan også vælge at indeksere prislister i stedet for.

Du vælger dit niveau i visningsmulighederne til højre i filteret. Det er en god idé at starte på det højest mulige niveau, der giver mening for dig og din virksomhed, så du får færre og færre resultater i dine efterfølgende søgninger. 

Et eksempel:

Du ved, at du har kunder, som skal have en generel prisindeksering af alle timepriser uanset, hvor mange projekter eller kontrakter, der er for hver kunde. Her vælger du visningsmuligheden Indeksér kunder i filteret, og laver din indeksering på de udvalgte kunder.

Du ved også, at du har specifikke projekter, som skal indekseres forskelligt fra andre. Her vælger du visningsmuligheden Indeksér projekter i filteret, sætter din indekseringsdato i Seneste indeksering før og laver din indeksering på de udvalgte projekter.

Du kan også gå helt ned på kontraktniveau, hvis du har særlige aftaler med dine kunder. Her vælger du visningsmuligheden Indeksér kontrakter i filteret, sætter din indekseringsdato i Seneste indeksering før og laver din indeksering på de udvalgte kontrakter.

Til sidst kan du vælge visningsmuligheden Indeksér udvalgte timepriser, som giver dig mulighed for at lave en detaljeret indeksering på alle projekter helt ned på hver enkelt timepris. Husk også her at sætte din indekseringsdato i Seneste indeksering før.


Filter

Øverst i filteret har du mulighed for at tilpasse resultaterne i din visning.

Feltet til Seneste indeksering før kan hjælpe dig med at afgrænse din søgning og kun vise kunder, projekter, kontrakter eller udvalgte timepriser, som du ikke har indekseret efter en bestemt dato.

I visningsmulighederne bestemmer du, hvilket niveau du ønsker at indeksere på:

 • Indeksér kunder: Giver dig mulighed for at indeksere alle timepriser per kunde med en procentsats
 • Indeksér projekter: Giver dig mulighed for at indeksere alle timepriser per projekt med en procentsats
 • Indeksér kontrakter: Giver dig mulighed for at indeksere alle timepriser per kontrakt på hvert enkelt projekt med en procentsats
 • Indeksér udvalgte timepriser: Giver dig mulighed for at indeksere hver enkelt timepris per kontrakt på hvert enkelt projekt med en procentsats eller et beløb, der kan afrundes automatisk

Klik på Vis.

Ved siden af Vis-knappen er der en pil, som åbner muligheden for at gemme nuværende filter eller hente og køre tidligere gemte filtre. Du kan folde filteret sammen, så du får mere plads til visningen i resultatlisten.


Resultatliste

Her ser du resultatet af din søgning i filteret, og du kan komme i gang med din indeksering.

Alle fire visningsmuligheder giver dig mulighed for en ekstra filtrering via handlingsmenuen oppe til højre:

 • Vis alle
 • Vis kun valgte
 • Vis kontrakter med timeprisafvigelser
 • Vis kontrakter uden timeprisafvigelser

De sidste to kan hjælpe dig til at finde de kontrakter, hvor du har lavet afvigelser ift. din standard prisliste eller din kundespecifikke prisliste. Når du vælger en timepris på en prisliste, så vælges den også nede på de specifikke resultater i din visning, så du altid kan se ændringerne slå igennem på de enkelte timepriser.

Indeksering på kunde-, projekt- og kontraktniveau

 1. Indtast procentsatsen i feltet til højre for hver linje. Hvis alle skal indekseres med samme procentsats, kan du markere det over listen og indtaste i feltet Samme indeksering for alle øverst
 2. Klik på Indeksér valgte i bunden, som åbner et nyt vindue
 3. Vælg om timepriserne skal afrundes og hvor meget
 4. Indtast Dato
 5. Klik på Gem

Du kan arbejde videre i systemet, mens TimeLog indekserer dine timepriser. Du kan se en oversigt over dine tidligere indekseringer i fanen Indekseringsoverblik.

Indeksering af udvalgte timepriser

 1. Indtast procentsatsen i feltet til højre for hver linje. Hvis alle skal indekseres med samme procentsats, kan du markere det over listen og indtaste i feltet Samme indeksering for alle øverst
 2. Vælg om timepriserne skal afrundes og hvor meget
 3. Når du har markeret felterne, har du stadig mulighed for at tilpasse de enkelte timepriser ved enten at ændre procentsatsen eller beløbet ud for hver enkelt timepris. Vær opmærksom på, hvor du sætter dine flueben:
  - Ud for projektet: Giver alle timepriser på projektet, uanset kontrakt, samme indeksering
  - Ud for kontrakten: Giver alle timepriser på kontrakten samme indeksering
  - Ud for timeprisen: Indekserer kun lige præcis den timepris
 4. Klik på Indeksér valgte i bunden
 5. Indtast Dato
 6. Klik på Gem

Du kan arbejde videre i systemet, mens TimeLog indekserer dine timepriser. Du kan se en oversigt over dine tidligere indekseringer i fanen Indekseringsoverblik.

Har du lavet en fejl undervejs? Du kan altid overskrive med en ny indeksering på samme dato og tilpasse dine timepriser.

Sidst opdateret 14 dec 2020