Indexering av prislistor

Introduktion

Här kan du läsa om hur du indexerar prislistor i TimeLog via Projekt -> Indexera timpriser.

Beskrivning

Vi rekommenderar att du börjar med att indexera dina standardprislistor. Observera att standardtimpriser i de kundspecifika prislistorna också indexeras. Om indexeringen inte ska slå igenom även på din kundspecifika prislista måste du göra en separat indexering via fliken Utvalda timpriser.

Filter

Längst upp i filtret kan du anpassa resultaten i din visning.

Fältet Senaste indexering före hjälper dig att avgränsa din sökning och bara visa de prislistor du inte har indexerat efter ett visst datum.

Om du har flera prisgrupper på dina prislistor måste du minst välja en prislista och en prisgrupp innan du klickar på Visa.

Bredvid Visa-knappen hittar du en pil. Med den kan du spara nuvarande filter eller hämta och köra tidigare sparade filter. Du kan fälla in filtret så att du får mer utrymme för visningen i resultatlistan.


Resultatlista

Här ser du resultatet av din sökning i filtret. Nu kan du komma igång med din indexering.

Alla fyra visningsalternativen ger dig möjlighet att göra en extra filtrering via handlingsmenyn längst upp till höger:

 • Visa alla
 • Visa bara valda
 • Visa avtal med avvikelser i timpriser
 • Visa avtal utan avvikelser i timpriser

De båda sista alternativen hjälper dig att hitta de avtal där du har gjort avvikelser från din standardprislista eller din kundspecifika prislista. När du väljer ett timpris på en prislista så väljs det även längre ner på de specifika resultaten i din visning så att du alltid kan se att ändringarna slår igenom på de enskilda timpriserna.

 1. Ange procentsats i fältet till höger om varje rad. Om alla ska indexeras med samma procentsats kan du markera det över listan och ange det i fältet Samma indexering för alla längst upp
 2. Välj om timpriserna ska avrundas och hur mycket
 3. Välj timpriser ur din standardprislista och kundspecifika prislistor där dina standardtimpriser används
 4. När du har markerat fälten kan du fortfarande anpassa de enskilda timpriserna genom att antingen ändra procentsats eller beloppet vid varje enskilt timpris. Lägg märke till var du bockar för:
  - Vid projektet: Ger alla timpriser på projektet samma indexering oavsett avtal
  - Vid avtalet: Ger alla timpriser på avtalet samma indexering
  - Vid timpriset: Indexerar bara just det timpriset
 5. Klicka på Indexera valda längst ner
 6. Välj om indexering också ska uppdateras i prislistan i systemadministrationen
 7. Ange Datum
 8. Klicka på Spara

Du kan jobba vidare i systemet medan TimeLog indexerar dina timpriser. Du kan se en översikt över dina tidigare indexeringar på fliken Indexeringsöversikt.

Har du gjort ett fel? Du kan när som helst skriva över med en ny indexering på samma datum och anpassa dina timpriser.

Senast uppdaterad 14 dec 2020