Projektindstillinger

Introduktion

Her kan du se og redigere projektets indstillinger.

Beskrivelse

Redigér projektets hovedoplysninger

Her kan du redigere projektets navn. Vi anbefaler at benytte et kundespecifikt præfiks (fx TIM for TimeLog) for at projekterne også grupperes i kunder ved navnevisning.

Projektnummeret bliver automatisk oprettet, når projektet gemmes første gang ud fra din nummerserie i systemadministrationen.

Du kan altid angive eller ændre et rekvisitionsnummer.

Hvis det er et Internt projekt kan du fjerne markeringen og lave det til et kundeprojekt, hvor du angiver kunde og kontaktperson.

Er det et kundeprojekt kan du ændre Kunde og Kontaktperson så længe, der ikke er indtægtsført eller faktureret på et projekt. Har I faktureret eller indtægtsført på projektet er det ikke længere muligt at ændre kunden, du kan dog godt ændre kontaktpersonen. Mangler du en kontaktperson i listen, kan du tilføje en direkte fra projektet ved at klikke på plus-ikonet til højre for feltet.

Tilføj eller redigér en beskrivelse af projektet ved at trykke på Redigér. Beskrivelsen kan ses af personer med adgang til projektet. Du kan også tilføje/ændre et link til en intern dokumentmappe.

Til højre under overskriften Genveje kan du se, hvem der har oprettet og sidst redigeret projektet.

Ejere

Under Ejere kan du se, hvilken afdeling eller juridisk enhed, der er ansvarlig for projektet, såfremt I har afdelingsstruktur eller benytter TimeLog MLE.

Projektleder er den person, som er ansvarlig for projektet, og som vil modtage notifikationer, hvis det er aktiveret i systemadministrationen.

Sælger og Partner kan vælges/ændres, hvis de er aktiveret i systemadministrationen.

Tidsplan og budgetter

Under Tidsplan ser du den forventede Start- og Slutdato for hele projektet, disse overføres til nye opgaver som standard, og kan altid ændres senere.

Under Budgetter ser du de overordnede budgettal for projektet, der kan redigeres løbende.

Kontrakt og fakturering

Under Kontrakt og fakturering ser du den Kontrakttype, som angives som standard ved oprettelsen af nye opgaver. Du kan altid ændre dette på de enkelte opgaver.

Gruppering og Fremdrift

Under Gruppering ser du Projekttype og Projektkategori, såfremt de er aktiveret i systemadministrationen. Disse kan benyttes i mange af TimeLogs rapporter til ønsket gruppering eller filtrering.

Under Fremdrift ser du projektetstatus og projektstadie.

Projektstatus styrer, om der kan registreres tid på projektet. Disse navngivninger er foruddefineret i TimeLog og kan ikke ændres.

Projektstadie kan opsættes i systemadministrationen og benyttes fx til projektsortering og søgning.

Forecast % viser sandsynligheden for, at et projekt bliver til noget.
ETC-projekt angiver, hvorvidt denne funktion er aktiveret på projektet.

Læs mere i vores vejledning om opsætningen af disse grupperinger og om ETC.

Tidsregistrering

Under Tidsregistrering kan du ændre, hvem der skal have mulighed for at registrere tid på projektet. Er der ikke tidsregistreret på projektet, kan du vælge om det skal være muligt eller ej. Er der tidsregistreret, er det ikke muligt at deaktivere tidsregistreringen med mindre du lukker en opgave, allokering eller ændrer projektstatus.

Prislister og valuta

Her ser du hvilken Prisliste og Valuta, som projektet benytter. Når først der er oprettet opgaver på projektet, bliver valutaen låst. Du kan se, hvilken valutakurs projektet tager udgangspunkt i, og hvornår denne sidst er opdateret. Ønsker du at opdatere valutakursen, klikker du på opdater-knappen, og faktureringen og rapporteringen vil fremover tage udgangspunkt i den nye valutakurs.

Hvis du ønsker at ændre valuta, selvom der er tidsregistreret på projektet, skal du:

  • Oprette et nyt projekt
  • Vælge den rigtige valuta
  • Herefter flytte opgaveplanen til det nye projekt

Hvis du ønsker at ændre valuta, og der ikke er tidsregistreret på projektet, og valutaen er låst, skal du:

  • Kopiere projektet
  • Vælge den rigtige valuta under projektindstillinger
  • Trykke på Opret

Indeksér timepriser

Her angiver du om projektet må indekseres samt fra hvornår. Hvis du tillader indeksering, kan du bruge Indeksér timepriser, som ligger i Projekt-menuen, til at indeksere enten prislister eller udvalgte timepriser.

Klik på Gem, når du er færdig med din opsætning.

Sidst opdateret 16 dec 2020