Opsætning af ETC-modul

Introduktion

”ETC” betyder ”Estimate to Complete” og gør det muligt for dig og dine medarbejdere at angive, hvor meget restarbejde I forventer at have tilbage på en given opgave.

Beskrivelse

Opsætning

På siden ses tre indstillinger vedrørende ETC.

  • Advarsel til projektleder, hvis en projektdeltagers ETC-rapport er ældre end.
    Hvis denne aktiveres vil der inde på selve projektet fremkomme en advarsel til projektlederen på skærmbilledet Projektfremdrift (t.), fanebladet Projektplan, såfremt en medarbejder ikke har afgivet ETC inden for det angivne antal dage fra dags dato.
  • Angivelse af usikkerhed på rapporterede ETCer. 
    Bestemmer om medarbejderen skal afgive en usikkerhedsvurdering, når der rapporteres et restestimat (ETC). Projektlederen kan se angivelsen i skærmbilledet Projektfremdrift (t.) og i lograpporten, som findes på alle rapporterede ETCer. At skulle vurdere en usikkerhed på en rapporteret ETC er en god måde at få skabt opmærksomhed på, hvor præcise estimater der afgives.

Aktivering

ETC-funktionen aktiveres fra systemadministrationen -> Projekter -> Opsætning af ETC (restestimering).

Sidst opdateret 06 apr 2021