Inställning av ETC-modul

Introduktion

”ETC” står för ”Estimate to Complete” och gör det möjligt för en medarbetare att ange hur mycket restarbete denne förväntar sig att få tillbaka på en given uppgift.

Beskrivning

Visning

På sidan visas tre inställningar för ETC.

  • Varning till projektledare, om en projektdeltagares ETC-rapport är äldre än
    Denna inställning bestämmer, om projektledaren kommer att se en varning på skärmbilden Projektframdrift (t.) på fliken Projektplan på det enskilda projektet, om en medarbetare inte har angett ETC inom det angivna antalet dagar från dags datum.
  • Angivande av osäkerhet på rapporterade ETC'er
    Denna inställning bestämmer om det ska anges en osäkerhetsvärdering, när man rapporterar rest-estimering (ETC). Projektledaren kan se denna notering på skärmbilden Projektframdrift (t.) och i loggrapporten, som finns på alla rapporterade ETC:er. Att bedöma osäkerheten i en rapporterad ETC är ett bra sätt att skapa medvetenhet om, hur exakta estimeringarna är som anges.

Aktivering

ETC-funktionen aktiveras från Systemadministration ->  Projekt -> Inställning av ETC (rest-estimering).

Senast uppdaterad 06 apr 2021