Nummerserier

Introduktion

I TimeLog kan du i Systemadministrationen -> Generelle indstillinger opsætte nummerserier til bl.a. kundenummer, fakturanummer og projektnummer.

Beskrivelse

På denne side har du mulighed for at definere de nummerserier, du ønsker at gøre brug af i systemet. Hvis du gør brug af TimeLog MLE, kan du opsætte nummerserier per juridisk enhed.

Opsætning

  • Aktiv: Her vælger du om der skal gøres brug af nummerserien. Hvis ikke en nummerserie er aktiv, vil du manuelt kunne taste et nummer ind
  • Tillad tomt felt: Hvis du gerne vil have mulighed for at indtaste manuelt i felterne, skal du deaktivere nummerserien og sætte flueben her
  • De næste kolonner bruges til opbygningen af nummeret.  
    • Elementerne angiver, hvad nummeret er bygget op af. Du kan i drop-down vælge bl.a. år, kundenummer eller løbenummer
    • I kolonnen Tegn kan du indsætte tegn mellem elementerne i nummeret. Fx kan du angive at projektnumre starter med P
  • Nulstil: Her angiver du hvilket element, der skal nulstille nummerserien. Vælger du fx et element med et årstal, vil nummerserien blive nulstillet ved årsskiftet
  • Cifre: Her angiver du hvor mange cifre, der skal være i et løbenummer
  • Næste nr.: Viser dig det næste nummer i serien, såfremt der ikke indgår et kundenummer i nummerserien

Nederst på siden kan du se eksempler på, hvordan dine nummerserier vil se ud, efter du klikker på Opdater.

Sidst opdateret 14 jul 2020