Nummerserier

Introduktion

I i Systemadministrationen -> Allmänna inställningar i TimeLog kan du ställa in nummerserier för bl.a. kundnummer, fakturanummer och projektnummer.

Beskrivning

På den här sidan kan du definiera de nummerserier som du vill använda i systemet. Om du använder TimeLog MLE kan du ställa in nummerserier per juridisk person.

Inställningar

  • Aktiv: Här väljer du om nummerserien ska användas. Om en nummerserie inte är aktiv kan du ange ett nummer manuellt
  • Tillåt tomt fält: Om du vill kunna ange något manuellt i fälten ska du avaktivera nummerserien och bocka för här
  • De kommande kolumnerna används för att bygga upp numret.  
    • Elementen anger vad numret är uppbyggt av. I rullgardinsmenyn kan du bl.a. välja år, kundnummer eller löpnummer
    • I kolumnen Tecken kan du infoga ett tecken mellan elementen i numret. Du kan t.ex. ange att projektnummer startar med P
  • Nollställ: Här anger du vilket element som ska nollställa nummerserien. Om du t.ex. väljer ett element med ett årtal nollställs nummerserien vid årsskiftet
  • Siffra: Här anger du hur många siffror det ska vara i ett löpnummer
  • Nästa nummer: Visar nästa nummer i serien om det inte ingår ett kundnummer i nummerserien

Längst ner på sidan kan du se exempel på hur dina nummerserier kommer att se ut efter att du har klickat på Uppdatera.

 

Senast uppdaterad 29 jul 2020