Projekttyper

Introduktion

Konfigurera era projekttyper i systemadministrationen under Projekt -> Projekttyp.

Beskrivning

Projekttyper kan du använda för att dela in projekten i övergripande affärsområden. Det kan exempelvis handla om att dela in utifrån företagets strategiska insatsområden eller kundsegment, t.ex. driftprojekt, investeringsprojekt och kundprojekt.

Projekttyper

Längst upp på sidan bestämmer du om projekttyper ska aktiveras och om användning av dem ska vara obligatoriskt.

I filtret kan du välja att visa aktiva, inaktiva eller alla projekttyper. Klicka på Visa för att uppdatera listan.

I listan ser du de projekttyper som är tillgängliga för projektledarna när projektet skapas. Du kan klicka på en typ för att ändra namn och ange om den är aktiv eller inaktiv. 

Om du klickar på Välj handling till höger kan du välja om en eller flera projekttyper ska tas bort, aktiveras eller avaktiveras.

Skapa en ny projekttyp

  • Klicka på Ny projekttyp
  • Ge projekttypen ett namn 
  • Klicka på Spara
Senast uppdaterad 29 jul 2020