Standardintegrationer i TimeLog

Introduktion

I systemadministrationen under Integrationer & API listes alle TimeLogs standardintegrationer, som du kan aktivere. Systemintegrationerne kan udveksle data mellem TimeLog og andre systemer.

Beskrivelse

Klik på Tilføj integration for at tilkoble integrationen. Det er nødvendigt med logindetaljer til det system, som du ønsker at integrere med, så integrationen kan aktiveres.

Når du aktiverer en integration, skal du bagefter konfigurere opsætningen, så du får sammenkoblet fx kunder, varenumre m.m.


Justering af opsætningen

Ønsker du at justere i opsætningen, fx hvis du skal tilføje nye varenumre eller medarbejdere, så gør du det også inde fra konfigureringssiderne. Klik på Konfigurér ved den integration, som du skal justere opsætningen for.  


Deaktivering af en integration

Ønsker du at deaktivere en integration, så klik på skraldespandsikonet ved den aktive integration, så sammenkoblingen mellem de to systemer deaktiveres. 


Eksempler på integrationer

Se en demonstration af, hvordan Microsoft Navision-integrationen fungerer:

Se en demonstration af, hvordan integrationen til det svenske økonomisystem Fortnox fungerer:


Økonomiintegrationer

Vi har integrationer til en række økonomisystemer:

  • Björn Lundén (Sverige)
  • Business Central (Danmark)
  • Dinero (Danmark)
  • e-conomic (Danmark)
  • Exact Online (Holland)
  • Fortnox (Sverige)
  • Microsoft Navision (Internationalt)
  • Uniconta (Internationalt)
  • Visma Administration (Sverige)

Lønintegrationer

Vi har integrationer til en række lønsystemer:


Flere juridiske enheder med TimeLog

Har dit firma flere selskaber, så er det muligt med TimeLog MLE at integrere én TimeLog med flere økonomisystemer og lønsystemer.

Det gør det nemt at dele ressourcer på tværs af jeres selskabers projekter, og du kan fortsat sikre at faktura og løn integreres ind i de korrekte systemer. De medarbejdere, der arbejder på projekter på tværs af selskaber, skal fortsat kun registrere tid i ét system, og du får mulighed for at rapportere på tværs af hele organisationen.

Du kan læse mere om mulighederne ved at klikke her.

Sidst opdateret 13 dec 2021