DataLøn

Introduktion

Du opsætter integrationen i Systemadministration -> Integrationer og API -> Integrationer.

Beskrivelse

Du skal aktivere Medarbejder-ID i TimeLog for at sikre, at integrationen opsættes korrekt.

 1. Gå til Systemadministration -> Medarbejdere -> Opsætning af medarbejdermodul
 2. Markér Vis medarbejder-ID

Vigtig information, inden du starter opsætningen

Feriedage overføres til DataLøn som decimaltal i hele eller halve dage. Derfor er det en god idé at opsætte dine fraværskoder på ferie til også at køre i hele eller halve dage. Hvis din kode er i timer, vil tallene ikke stemme i eksporten.

Alle andre fraværs- og lønkoder overføres i timer eller antal. De tilsvarende koder i DataLøn skal være sat op uden en sats, da den ikke kan vælges i TimeLog.

Registreringer på diæter og udgifter overføres til DataLøn som beløb. Diæter har deres egen beregningsmodel og overføres som en sum af beregningen. Udgifterne overføres som et samlet beløb for alle udgifter i lønperioden.


Opsætning af forbindelse

 1. Klik på Tilføj DataLøn
 2. Hvis du bruger TimeLog MLE, skal du vælge en juridisk enhed og Klikke på Aktivér
 3. Indtast Arbejdsgivernr.
 4. Indtast Licensnøgle fra DataLøn
 5. Klik på Opret forbindelse

Valgfri opsætning

 • Overfør kun godkendte tidsregistreringer og udgifter: Begrænser integrationen, så den kun vælger de registreringer og udgifter, der er godkendt af en leder inden for den valgte periode

Vælg løndata til overførsel

 • Normtid: Tilføjer den normale arbejdstid, der er føjet til hver medarbejder på medarbejderkortet
 • Flex: Tilføjer flextimerne for den valgte periode
 • Lønspecifikation: Tilføjer den tid, der er registreret på lønkoder fx betalt overtid
 • Fravær: Tilføjer den tid, der er registreret på fraværskoder, fx ferie
 • Diæter: Tilføjer registreringer fra rejser
 • Udgifter: Tilføjer beløbene fra udgifterne
 • Kørsel, km: Tilføjer antal kørte kilometer
 • Projekttid: Tilføjer den tid, der er registreret på projekter
  • For alle medarbejdere: Overfører data uden begrænsninger
  • For udvalgte løngrupper: Overfører kun data for medarbejdere i de valgte grupper

 


Sammenkæd medarbejdere

Filteret over listen er sat til Vis alle medarbejdere første gang, du kommer ind på siden, og efterfølgende vil systemet vise de sammenkædede medarbejdere.

 • Vis alle medarbejdere: Lister alle medarbejdere, som er aktive i TimeLog
 • Vis sammenkædede medarbejdere: Viser de medarbejdere, som er blevet sammenkædet med DataLøn
 • Vis ikke-sammenkædede medarbejdere: Viser de medarbejdere, som ikke er blevet sammenkædet med DataLøn
 • Vis ignorerede medarbejdere: Viser de medarbejdere, som du tidligere har ignoreret

Første gang du laver opsætningen, leder integrationen automatisk efter matchende medarbejdere fra DataLøn med samme navn og ID og foreslår dem i listen.

 • Match, ikke sammenkædet: Vises med en gul markering
 • Intet match: Vises med en grå markering
 • Sammenkædet: Vises med en grøn markering

Sammenkæd medarbejdere

 1. Vælg medarbejder i listen
 2. Markér afkrydsningsfeltet til højre for medarbejdernavnet
 3. Vælg Sammenkæd under Vælg handling
 4. Klik på OK

Data overskrives på eksisterende TimeLog-medarbejdere med medarbejderinformationerne fra DataLøn. Der skal bruges en TimeLog-brugerlicens per medarbejder, som du lægger ind i TimeLog.

Du har også mulighed for at fjerne sammenkædning og ignorere medarbejdere via Vælg handling, hvis du har brug for det på et senere tidspunkt.

Hvis du deaktiverer en medarbejder, som er sammenkædet med DataLøn, vil sammenkædningen stadig være der mellem TimeLog og DataLøn.


Sammenkæd løn- og fraværskoder

Du skal sammenkæde dine løn- og fraværskoder, så du sikrer, at data ender det rigtige sted i DataLøn og kommer til at stå korrekt på lønsedlerne. Vær opmærksom på, at du først skal markere på de enkelte fraværskoder i TimeLog, at de skal medtages i eksporten af løndata.

TimeLog overfører som standard kun antal timer eller km til Dataløn. Du skal derfor vælge en DataLøn-kode, der ikke indeholder en sats. Det er kun medarbejderbetalte udgifter og diæter, der overføres som beløb.

Filteret over listen viser som standard alle lønkoder og kan vælges til følgende visninger:

 • Vis alle koder: Lister alle aktive koder, som er tilgængelige i TimeLog
 • Vis sammenkædede koder: Viser de koder, som er blevet sammenkædet med DataLøn
 • Vis ikke- sammenkædede koder: Viser de koder, som ikke er blevet sammenkædet med DataLøn

Sammenkæd koder

 1. Vælg kode i listen
 2. Markér afkrydsningsfeltet til højre for koden
 3. Vælg Sammenkæd under Vælg handling
 4. Klik på OK

Du har også mulighed for at fjerne sammenkædning via Vælg handling, hvis du har brug for det på et tidspunkt.

Koderne vil vises med forskellige status, afhængig af hvor langt du er i processen.

 • Match, ikke sammenkædet: Vises med en gul markering
 • Intet match: Vises med en grå markering
 • Sammenkædet: Vises med en grøn markering

Bekræft integrationsopsætning

Klik på Aktivér, så har du sammenkædet dine medarbejdere.

Nu er du klar til at overføre data til Zenegy via siden Overfør løndata.

Specielle bemærkninger

Ændringer på både sammenkædning af medarbejdere og sammenkædning af løn- og fraværskoder markeres i integrationsloggen.

Mest brugte lønkoder i DataLøn

Løndelstekst Løndelnr.
Arbejdstimer 0001
Afholdte feriedage 0047
Afspadsering i timer

009B

Barn syg 005C
Barsel 0096
FerieFridage 77
Feriefridage/feriefridagstimer 7778
Fradrag efter skat 1 0008
Fradrag efter skat 2 0091
Fradrag efter skat 3 0092
Fradrag efter skat 4 0093
Fradrag efter skat 5 0094
Fravær med løn 007C
Fravær uden løn 008E
Fritvalgs-betaling 001F
Genetillæg 1 6869
Overtid 2 1819
Overtid 3 6465
Skattefri godtgørelse 0007
Sygetimer 0072
Tillæg efter skat 0010
Kørsel, km 0024
Diæter overfæres automatisk til 0086
Udgifter overføres automatisk til  0010
Sidst opdateret 24 maj 2023