Godkend rejseudgifter og udgifter

Introduktion

Medarbejderudlæg kan godkendes i TimeLog.

Beskrivelse

Godkendelse af udlæg

I forbindelse med medarbejderbetalte udlæg kan godkendelsesprocessen bruges til at angive, om et udlæg er behandlet og accepteret. Desuden kan det angives, om et udlæg kan viderefaktureres til en kunde.

  • Vælg en Medarbejder for at se medarbejderens udlæg eller vælg Alle medarbejdere for en samlet oversigt over alle medarbejderes udlæg.
  • Vælg eventuelt en Udgiftstype og en Betalingsform for at indsnævre visningen (Udgiftstyper og betalingsformer opsættes i Systemadministrationen / Registreringer).
  • Vælg GodkendelseAlle, Ikke-godkendte poster eller Godkendte posterVælg Ikke-godkendte poster for en liste af ikke-behandlede udlæg.
  • Vælg Standardperiode fra valglisten eller angiv datoerne i Periodefelterne.
  • Klik på knappen Vis for at fremstille listen.
  • Listen over udlæg giver mulighed for at godkende, og samtidig angive om et udlæg kan/skal faktureres, dvs. skal optræde i listen over fakturérbare poster i debitorlisten. Markér afkrydsningsfeltet Godkendt ud for de poster der kan godkendes, og markér Ikke-fakturérbar ved de udlæg der ikke skal faktureres til en kunde.
  • Klik på knappen Opdater for at gennemføre handlingerne.

Specielle bemærkninger

Brug godkendelse af udlæg til at godkende medarbejderbetalte udlæg, som skal refunderes. Hermed kan medarbejderen følge med i, hvornår en udgift eller en rejse er behandlet.  Godkendelsesmulighederne kan udvides med Kontrolleret og Udbetalt.

Sidst opdateret 16 jun 2020