Danløn

Introduktion

Beskrivelse

Integrationen opsætter en lønfil, som du kan eksportere fra TimeLog og importere i Danløn.

Danløn

Vi anbefaler, at du aktiverer Medarbejder-ID i TimeLog for at sikre, at filen opsættes korrekt.

 1. Gå til Systemadministration -> Medarbejdere -> Opsætning af medarbejdermodul
 2. Markér Vis medarbejder-ID
 3. Indtast et ID ved hver medarbejder

Vi anbefaler, at du bruger samme ID som i Danløn.


Etablering af forbindelse

 1. Klik på Tilføj Danløn
 2. Hvis du bruger TimeLog MLE, skal du vælge en juridisk enhed og Klikke på Aktivér

Hovedopsætning af fileksport

 1. Indtast Filpræfiks: Tilføjer den specificerede tekst som første del af filnavnet, når du eksporterer data
 2. Indtast Firmanummer 

Valgfri opsætning

 • Overfør kun godkendte tidsregistreringer og udgifter: Begrænser integrationen, så den kun vælger de registreringer og udgifter, der er godkendt af en leder inden for den valgte periode

Vælg løndata til overførsel

 • Normtid: Tilføjer den normale arbejdstid, der er føjet til hver medarbejder på medarbejderkortet
 • Lønspecifikation: Tilføjer den tid, der er registreret på lønkoder fx betalt overtid
 • Fravær: Tilføjer den tid, der er registreret på fraværskoder, fx ferie
 • Diæter: Tilføjer registreringer fra rejser
 • Udgifter: Tilføjer beløbene fra udgifterne
 • Kørsel, km: Tilføjer antal kørte kilometer
 • Projekttid: Tilføjer den tid, der er registreret på projekter

Bekræft integrationsopsætning

Systemet registrerer automatisk, om du har afsluttet alle trin. Klik på Aktivér, så har du opsat integrationen.

Nu er du klar til at oprette lønfilen via siden Overfør løndata.


Opdatér lønkoder

For at se medarbejdernes løndata korrekt i Danløn skal dine lønkoder i TimeLog opdateres med løntypen fra Danløn.

Du finder løntyperne i Danløn under Lønberegning -> Indlæs fra fil. Klik på linket Indlæs fra fil, så åbnes en pdf.

Sidst opdateret 24 maj 2023