Visma Lön

Introduktion

Du ställer in integrationen i Systemadministration -> Integrationer och API -> Integrationer.

Beskrivning

Integrationen skapar en lönefil som du kan exportera från TimeLog och importera i Visma Lön.

Visma Lön

Vi rekommenderar att du aktiverar anställningsnummer i TimeLog för att säkerställa att rätt fil genereras.

 1. Gå till Systemadministration -> Medarbetare -> Inställning av medarbetarmodul
 2. Kryssa i Visa anställningsnummer
 3. Ange ett nummer för varje anställd

Vi rekommenderar att du använder samma nummer som i Visma Lön. 


Ställa in anslutning

 1. Klicka på Lägg till Visma Lön
 2. Om du använder TimeLog MLE ska du välja juridisk enhet och klicka på Aktivera

Huvudinställning för filexportering

 1. Ange Filprefix: Lägger till den specifika texten som den första delen av filnamnet när du exporterar data
 2. Ange företagsnamnet du använder i Visma Lön
 3. Ange organisationsnummer
 4. Ange momsnr.

Valbar inställning

 • Överför endast attesterade tidsrapporteringar och kostnader: Begränsar integrationen till att endast välja de rapporteringar och kostnader som har attesterats av en chef inom den valda perioden

Välj lönedata att överföra

 • Normal arbetstid: Lägger till den normala arbetstiden till varje anställd på anställningskortet.
 • Lönespecifikation: Lägger till den spårade tiden på lönekoder, t.ex. betald övertid
 • Frånvaro: Lägger till den spårade tiden i frånvarokoder, t.ex. semester
 • Utgifter: Lägger till summor från kostnader antingen som summa eller som en rad per införing
 • Milersättning, km: Lägger till antalet körda kilometer antingen som summa eller som en rad per införing
 • Projekttid: Lägger till tid registrerad för projekt

Bekräfta integrationsinställning

Systemet registrerar automatiskt om du har slutfört alla stegen. Klicka på Aktivera så har du ställt in integrationen.

Nu kan du skapa lönefilen via sidan Överför lönedata.

Senast uppdaterad 07 jun 2023