Statens Lønsystem (SLS)

Introduktion

Du opsætter integrationen i Systemadministration -> Integrationer og API -> Integrationer.

Beskrivelse

Integrationen opsætter en lønfil, som du kan eksportere fra TimeLog og importere i SLS.

Vi anbefaler, at du aktiverer Medarbejder-ID i TimeLog for at sikre, at filen opsættes korrekt.

  1. Gå til Systemadministration -> Medarbejdere -> Opsætning af medarbejdermodul
  2. Markér Vis medarbejder-ID
  3. Indtast et ID ved hver medarbejder

Vi anbefaler, at du bruger samme ID som i SLS.


Etablering af forbindelse

  1. Klik på Tilføj SLS
  2. Hvis du bruger TimeLog MLE, skal du vælge en juridisk enhed og Klikke på Aktivér

Hovedopsætning af fileksport

  1. Indtast Filpræfiks: Tilføjer den specificerede tekst som første del af filnavnet, når du eksporterer data

Valgfri opsætning

  • Overfør kun godkendte tidsregistreringer og udgifter: Begrænser integrationen, så den kun vælger de registreringer og udgifter, der er godkendt af en leder inden for den valgte periode

Vælg løndata til overførsel

  • Lønspecifikation: Tilføjer den tid, der er registreret på lønkoder fx betalt overtid
  • Fravær: Tilføjer den tid, der er registreret på fraværskoder, fx ferie
  • Projekttid: Tilføjer den tid, der er registreret på projekter

Bekræft integrationsopsætning

Systemet registrerer automatisk, om du har afsluttet alle trin. Klik på Aktivér, så har du opsat integrationen.

Nu er du klar til at oprette lønfilen via siden Overfør løndata.

Sidst opdateret 15 dec 2021