Hogia Lön

Introduktion

Integrationen konfigureras i systemadministrationen ->Integrationer & API-> Integrationer så att du kan överföra konfigurerade lönedata till Hogia.

Beskrivning

Integrationen med Hogia skapar en lönefil som du kan ta fram i TimeLog och importera till Hogia.

Hogia

Konfigurering av anslutning

För att komma igång med att använda integrationen klickar du på Skapa anslutning och klickar sedan på Aktivera. Nu är du redo att konfigurera själva integrationen.

Välj lönedata för överföring

Här väljer du vilken data som ska skickas från TimeLog till Hogia, din version av Hogia och sedan är du faktiskt klar med konfigurationen.

Överför godkända lönedata

När denna inställning är aktiverad, kan du endast överföra godkända lönedata till ditt lönesystem. Dina medarbetas registrerade lönedata visas i Överför lönedata-sidan under Medarbetare-menyn, och avkryssningsfältet bredvid medarbetaren kan endast markeras när alla data är godkända av en ledare.

Särskilda anteckningar

För att säkra att filen skapas på rätt sätt måste du aktivera Medarbetar-ID i systemadministrationen under Medarbetare -> Inställning av medarbetarmodul och sedan ge alla medarbetare ett id-nummer. Det är praktiskt att använda samma id som medarbetarna har i Hogia.

Senast uppdaterad 01 jul 2020

Så aktiverar du Hogia-integrationen