Tid

Tid

Introduktion

I Tid kan du både registrere din arbejdstid på projekter og dit fravær. Du har mulighed for at få et godt overblik over din tidsregistrering, så du kan rette til, hvis der er behov for det.

Beskrivelse

Sådan bruges timesedlen

Fast track

Øverst til venstre på siden har du Fast track-søgefeltet, hvor du kan søge efter en bestemt opgave, kunde eller et projekt, som du gerne vil registrere tid på. Når du har lavet dine indtastninger bliver registreringen automatisk gemt i den detaljerede timeseddel. Klikker du på burgermenuen til venstre eller Udvidet søgning til højre, har du mulighed for at afgrænse din søgning.

Selve timesedlen

Timesedlen lister de projekter, som du enten er allokeret til eller har arbejdet på tidligere. Her ser du både de registreringer, som du laver direkte i timesedlen og dem, som du laver via vores andre tidsregistreringsapplikationer. Når du indtaster dine timer, gemmes de automatisk, når du forlader feltet, og det vises med en grøn markering. Det gør det nemt og hurtigt for dig at registrere tid. Læg mærke til, at du har mulighed for at markere de enkelte registreringer som fakturérbare eller ikke-fakturérbare ved hjælp af $-ikonet på selve registreringen, hvis det er slået til i systemadministrationen. Du kan også markere opgaven som afsluttet via fluebenet. Det kræver også, at funktionen er slået til i systemadministrationen.

Via kalenderikonet kan du ændre perioden, som du kigger på. Som standard vises en uge, og du kan ændre det til fx en dag, to uger eller en måned. Du kan få en god oversigt over dit arbejde ved at vælge en måned og se på dine registreringer tilbage i tiden. Du har mulighed for at skjule weekender, så de ikke vises i din timeseddel som standard. Du kan altid få dem vist ved at klikke på stregen ved siden af fredag.

Ud for hvert projekt og hver opgave har du en burgermenu, som gemmer på flere forskellige muligheder. Du kan bl.a. få vist oplysninger om projektet, kunden og selve opgaven.

Til venstre for hver opgave har du en stjerne, som giver dig mulighed for at markere opgaven som favorit. Det er især godt at bruge, hvis du har mange forskellige opgaver og få, som du altid bruger. Når du har markeret opgaver som favoritter, kan du øverst til højre i menuen vælge, at du kun vil se favoritter. Det giver dig et bedre overblik over timesedlen, og du får kun vist de opgaver, som er relevante for dig lige nu og her. Du kan altid ændre visningen, så du får det fulde overblik igen.

Til højre på siden har du også mulighed for at skifte visning, hvis du kun vil se en liste over de registreringer, som du har lavet i perioden. Begge visninger giver dig mulighed for at folde alle registreringer og projekter sammen, så du kan danne dig et overordnet overblik over hvor meget tid, du har registreret i perioden. Hvis du kun vil folde et par enkelte projekter sammen, klikker du på projektnavnet. Du kan også registrere tid i den detaljerede timeseddel ved at bruge Fast track-søgefeltet.

I Budget-kolonnen kan du se, hvor mange timer du har fået til opgaven, samt hvor langt du er nået rent timemæssigt. Bjælken skifter farve alt efter hvor mange timer, der er brugt:

  • Op til 80% = Grøn
  • Op til 100% = Gul
  • Over 100% = Rød
  • Afsluttet = Grå

Hvis du holder musen over, så vil du få vist dit præcise budget, samt hvor mange timer du har tilbage ift. det allerede udførte arbejde på opgaven.

Tidsregistrering

Du kan registrere tid via Fast track-søgefeltet, eller du kan indtaste timerne direkte i felterne i timesedlen, hvor de bliver gemt automatisk. Når du taster timerne kan du klikke på en lille trekant for at tilføje en kommentar. Her vil du også se det brugerdefinerede kommentarfelt, hvis I har aktiveret det i systemadministrationen. I systemadministrationen har I også mulighed for at indstille, at det er obligatorisk at tilføje en kommentar – dette kan også gøres på enkelte opgaver på projekterne. Hvis du har slået det til kommer kommentarfeltet automatisk frem, så du kan indtaste kommentaren med det samme. Du kan også definere det under dine Personlige indstillinger (tandhjulet).

Ved kommentarfeltet kan du også angive om registreringen er fakturérbar eller ej, og du finder direkte links til registrering af udgifter og kørsel på projektet. 

Hvis du har Invoicing Advanced-udgaven, har du også mulighed for at angive, hvor mange af de registrerede timer, der er fakturérbare.

Denne feature aktiveres i systemadministrationen under projektfakturering, og du kan kun se den i kommentarfeltet i timesedlen. Du vil ikke se det i vores Tracker apps. Du kan også bruge det på fastpris, så færdiggørelsen baseres på de fakturérbare timer, som kun giver en lavere værdiskabelse, hvis brugeren nedskriver timeantallet.

Når du har indtastet dine timer, kan du indsende dem til godkendelse via knappen øverst til højre.

Tidsregistrering med stopur

Stopuret giver dig mulighed for at starte og stoppe registreringer direkte fra den detaljerede timeseddel. Du eller din systemadministrator slår det til i systemadministrationen, og så har du mulighed for at vælge stopuret i dine personlige indstillinger, som du finder ved at klikke på tandhjulet.

Se en demonstration af hvordan tidsregistreringen med stopur fungerer:

Du kan starte registreringerne fra Fast track-feltet. Hvis du indtaster en kommentar her, så bliver kommentaren tilknyttet registreringen med det samme, og den kommer med, når du stopper registreringen. Hvis du indtaster et timeantal på registreringen og starter stopuret, så vil det tælle videre derfra. Vær opmærksom på, at du kun kan have én registrering kørende ad gangen.

Når du står i den detaljerede timeseddel, så kan du bruge en registrering fra tidligere på ugen til at starte en ny registrering i dag. Hvis der er en kommentar på, så bliver den taget med på den nye registrering. Du klikker på play-knappen for at starte, og så beder systemet dig bekræfte, at du gerne vil starte en ny tidsregistrering på dags dato.

Du kan se, at stopuret kører, når der står tal ved siden af ikonet ud for supersøgefeltet oppe til højre. Det følger med rundt i systemet, når du skifter til andre sider.

Hvis du starter en tidsregistrering og lukker browseren ned, så vil stopuret tælle videre, indtil du åbner browseren igen og stopper registreringen. Hvis vi kommer forbi midnat, så stopper uret automatisk registreringen fra dagen før og starter en ny registrering for dagen efter.

Fraværsregistrering

Du registrerer fravær ved at indtaste timerne i feltet, og du kan også her klikke på trekanten for at afgive en kommentar. Der gemmes automatisk, når du forlader feltet.

Hvis du har brug for at registrere fravær for en længere periode kan du klikke på burgermenuen. Her har du også mulighed for at fjerne godkendt fravær, hvis du på et senere tidspunkt fx har brug for at ændre din ferie.

Du kan også registrere fravær med stopuret på de koder, som er indstillet til at køre i timer. Det fungerer på samme måde, som hvis du vil registrere tid på en opgave på et projekt.

Indsendelse af timer til godkendelse

Du sender dine timer til godkendelse ved at klikke på knappen Indsend til godkendelse, hvorefter der åbnes et nyt vindue. Her vælger du hvilken periode, du gerne vil lukke. Det kan være en enkelt dag, en uge, en måned – det er helt op til dig og de processer, som I har i jeres virksomhed. Du har også mulighed for at knytte en kommentar til perioden, som din leder får at se i godkendelsesprocessen.

Hvad sker der med timerne, hvis min leder afviser?

Hvis din leder afviser dine timer, vil du kunne se dem med en gul markering i timesedlen. Du vil også få at se, hvorfor dine registreringer er blevet afvist, hvis din leder har skrevet en kommentar til dig.

Flere funktioner under lynet

Hvis du klikker på lynet i øverste højre hjørne på siden, så kan du finde flere funktioner. Fx:

  • Godkendelsesstatus for perioden – Her ser du en handlingslog over godkendelsen af dine timer
  • Print til godkendelse – Her får du en printvenlig timeseddel, hvis du har behov for at printe oversigten
  • Kopiér sidste uges registreringer til denne uge – Hvis du har arbejdet på præcis det samme, så kan du spare tid ved at kopiere dine registreringer

Specielle bemærkninger

Personlige indstillinger

Hvis du klikker på tandhjulet har du mulighed for at opsætte dine personlige indstillinger for siden. Her kan du fx:

  • Vælge standardvisning inkl. periode og opgaver
  • Markere hvilke indstillinger, der skal gøre sig gældende for din timeseddel

Jeg kan ikke rette mine registreringer i timesedlen, hvad gør jeg?

Hvis feltet er gråt, betyder det, at du har lavet flere registreringer på den samme opgave på den samme dag. Dette sker hvis du bruger flere tidsregistreringsapplikationer. Hvis du skifter til den detaljerede timeseddel, har du mulighed for at redigere og slette registreringer.

Sidst opdateret 23 okt 2019