Helgdagskalendrar

Introduktion

Helgdagskalendern i systemadministrationen -> Medarbetare använder du för att visa vilka dagar företaget t.ex. är stängt. Det påverkar bl.a. beräkningen av flextid och semesterredovisningen.

Beskrivning

Om ditt företag har filialer i flera länder kan det vara bra att skapa en helgdagskalender per land så att medarbetarna bara ser de helgdagar som gäller för dem.

Filter

Längst upp i filtret kan du välja vilken helgdagskalender du vill titta på. Med ikonerna kan du utföra olika handlingar.

  • Plus: Här skapar du en ny och tom helgdagskalender för innevarande år
  • Blyertspenna: Här redigerar du namn och beskrivning för den helgdagskalender du har valt i filtret
  • Kopiera: Här skapar du en ny helgdagskalender som en kopia av den du har valt i filtret
  • Soptunna: Här tar du bort den helgdagskalender du har valt i filtret

När du har skapat den nya helgdagskalendern kan den väljas på medarbetarkorten under Medarbetare -> Sök medarbetare -> Redigera medarbetare.

Den valda helgdagskalendern och medarbetarnas normtid använder du för att beräkna förväntad arbetstid (flextid) och medarbetarnas semesterredovisning. Det påverkar kapaciteten i resursplaneraren. Helgdagar räknas inte som arbetsdagar och därför räknas de inte med i semesterredovisningen.

Helgdagskalender

Här ser du den valda helgdagskalendern med helgdagarna indelade per år. Du kan lägga till nya helgdagar och redigera dem som redan finns i kalendern.

  1. Klicka på Lägg till
  2. Ange Namn och Datum
  3. I Varaktighet väljer du om den här helgdagen ger en halv eller en hel dags ledighet. Om du väljer en halv dag innebär det att dina medarbetare måste jobba hälften av sin normtid den dagen. Du kan även välja att ange det antal timmar som de ska jobba om det inte är en halv eller en hel ledig dag
  4. Klicka på Spara

De dagar du lägger till på det här sättet läggs inte till automatiskt i de andra åren som ingår i . Därför måste du skapa en helgdag per år.

Importera helgdagar

Du kan importera helgdagar i dina helgdagskalendrar för Danmark, Sverige, Norge, Tyskland och Holland.

1.       Klicka på Importera helgdagar

2.       Välj det land som du vill importera helgdagar från

3.       Välj den kalender som du vill lägga in helgdagarna i

ELLER

Välj att skapa en ny helgdagskalender och ange ett nytt namn på den

4.       Välj från vilket år och fram som du vill importera helgdagar för

5.       Klicka på Importera

Systemet importerar automatiskt de vanligaste helgdagarna och skapar helgdagskalendrar åt dig. Sedan behöver du bara ange särskilda dagar manuellt i de enskilda helgdagskalendrarna.

Underhåll

Underhållet av helgdagskalendern påverkar tidrapporteringen i flera delar av TimeLog och därför bör du uppdatera det vid årsskiftet. Helgdagskalendern används och visas i tidrapporten, frånvarokalendern, i den personliga semesterkalendern och i resursplaneraren.

I själva visningen kan du även redigera eller ta bort enskilda dagar för varje år genom att klicka på blyertspennan eller soptunnan.

Senast uppdaterad 01 dec 2020