Helligdagskalendere

Introduktion

Helligdagskalenderen i Systemadministrationen -> Medarbejdere benyttes til at vise hvilke dage virksomheden fx er lukket, og har indflydelse på bl.a. flexberegningenof feriebalancen.

Beskrivelse

Hvis din virksomhed har afdelinger i flere lande, kan du med fordel oprette en helligdagskalender per land, så de enkelte medarbejdere kun får de helligdage, der er gældende for dem.

Filter

Øverst i filteret kan du vælge hvilken helligdagskalender, du gerne vil se på. Ikonerne gemmer på forskellige handlinger.

 • Plus: Opretter en ny og tom helligdagskalender for indeværende år
 • Blyant: Redigér navn og beskrivelse for helligdagskalenderen, som du har valgt i filteret
 • Kopier: Opretter en ny helligdagskalender som en kopi af den, som du har valgt i filteret
 • Skraldespand: Sletter helligdagskalenderen, som du har valgt i filteret

Efter oprettelse af den nye helligdagskalender kan den vælges på medarbejderkortene under Medarbejdere -> Søg medarbejder -> Redigér medarbejder.

Den valgte helligdagskalender og medarbejdernes normtid benyttes til beregning af forventet arbejdstid (flex), medarbejdernes ferieregnskab og påvirker kapaciteten i ressourceplanlæggeren. Helligdage tæller ikke som arbejdsdage, og de medregnes derfor ikke i ferieregnskabet.

Helligdagskalender

Her ser du den valgte helligdagskalender med helligdagene opdelt per år. Du kan tilføje nye helligdage og redigere dem, der allerede ligger i kalenderen.

 1. Klik på Tilføj helligdag
 2. Angiv Navn og Dato
 3. I Varighed vælger du om denne helligdag giver en halv eller en hel dag fri. Hvis du vælger en halv dag, betyder det, at dine medarbejdere skal arbejde halvdelen af deres normtid på den dag. Du kan også vælge at angive det antal timer, som de skal arbejde, hvis det ikke er en halv eller en hel fridag
 4. Klik på Gem

De dage, som du tilføjer på denne måde, bliver ikke automatisk tilføjet til de andre år, du har liggende for helligdagskalenderen. Du skal derfor oprette en per år.

Importér helligdage

Du har mulighed for at importere helligdage til dine helligdagskalendere for Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Holland.

 1. Klik på Importér helligdage
 2. Vælg landet, du vil importere helligdage fra
 3. Vælg kalenderen, som du vil lægge helligdagene ind på

  ELLER

  Vælg at oprette en ny helligdagskalender og indtast et nyt navn på den
 4. Vælg fra hvilket år og fremefter, du vil importere helligdage for
 5. Klik på Importér

Systemet importerer automatisk de mest almindelige helligdage og opretter helligdagskalendere for dig. Derefter skal du kun indtaste særlige dage manuelt i de enkelte helligdagskalendere.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af helligdagskalenderen har betydning for tidsregistreringen i flere dele af TimeLog, og den bør derfor opdateres ved årsskiftet. Helligdagskalenderen benyttes og vises i timesedlen, fraværskalenderen, den personlige feriekalender og ressourceplanlæggeren.

I selve visningen har du også mulighed for at redigere eller slette enkelte dage for hvert år ved at klikke på henholdsvis blyanten eller skraldespanden.

Sidst opdateret 07 jan 2021