Tid

Introduktion

Under Tid kan du både tidrapportera på projekt och rapportera frånvaro. Du får en bra överblick över din tidrapportering och kan även göra ändringar om det skulle behövas.

Beskrivning

Se en demo på hur tidrapportering fungerar i TimeLog:

Rapportera tid med Fast track

Du kan rapportera tid med sökfältet Fast track.

 1. Sök efter en specifik aktivitet, kund eller projekt
 2. Ange dato, timantal och en kommentar
 3. Klicka på Spara

Rapportera tid i tidrapporten

 1. Hitta rätt projekt och aktivitet
 2. Ange timantal och en kommentar

Timmarna sparas automatiskt när du lämnar fältet.

Via kalenderikonen kan du ändra vilken period som visas. Som standard visas en vecka men du kan ändra det, t.ex. till en dag, två veckor eller en månad.

Till vänster om alla aktiviteter visas en stjärna för att favoritmarkera aktiviteten. Då kan du även använda menyn för att anpassa visningen till att endast omfatta favoriter.

Du kan också ändra visningen, t.ex. om du endast vill se en lista med registreringar för aktuell period. Båda visningarna ger dig möjlighet att fälla ihop alla registreringar och projekt.

I kolumnen Budget ser du hur många timmar aktiviteten är normerad till och hur långt du har hunnit rent tidsmässigt. Sektionen ändrar färg allt eftersom du förbrukar timmar:

 • Upp till 80% = Grön
 • Upp till 100% = Gul
 • Över 100% = Röd
 • Avslutad = Grå

Om du för musen över ser du din exakta budget samt hur många timmar du har.

Rapportera tid med tidtagarur

Tidtagaruret låter dig starta och avsluta tidsregistrering direkt via den detaljerade tidrapporten.

Du startar tidsregistreringen via Fast track-fältet. Om du lägger till en kommentar här kommer den kopplas direkt till posten och sparas när du avslutar registreringen. Om du lägger till ett timantal i registreringen och sätter igång tidtagaruret så kommer det fortsätta ticka vidare. Notera att du endast kan ha en registrering igång åt gången.

Du kan använda en post som registrerats tidigare under veckan till att skapa en ny post från den detaljerade tidrapport. Om det finns en kommentar på den tidigare posten så kommer den även med på den nya posten. Du klickar på Play-knappen för att börja och så ber systemet dig att bekräfta att du vill starta en ny tidrapportering på dagens datum.

Du kan se att tidtagaruret är igång när det visas siffror bredvid ikonen för supersökaren uppe till höger. Detta följer med runt i systemet när du går vidare till andra sidor.

Om du påbörjar en tidrapportering och stänger webbläsaren kommer tidtagaruret ticka vidare tills du öppnar webbläsaren igen och avslutar registreringen. Om registreringen inte stängs av innan midnatt kommer uret automatiskt avsluta posten och starta en ny registrering för nästa dag.

Se en demo på hur tidtagaruret fungerar:

Rapportera ditt frånvaro/semester

 1. Hitta rätt frånvarokod
 2. Ange timantal eller halv/hel dag

Dina data sparas automatiskt när du lämnar fältet.

Om du behöver rapportera en längre frånvaro klickar du på hamburgermenyn.

 1. Välj Registrera för flera dagar
 2. Ange period och en kommentar
 3. Klicka på Spara

Du kan även ta bort redan attesterad frånvaro om du t.ex. behöver flytta din semester.

Du kan även registrera sjukfrånvaro med stoppuret med de koder som är inställda på att köra på timmar. Det funkar på samma sätt som om du vill registrera tid på en aktivitet på ett projekt.

Skicka in dina timmar för attestering

 1. Klicka på knappen Skicka in för attestering
 2. Ange period och en kommentar

Kommentaren visas sedan för din överordnade när hen ska attestera.

Konfigurera dina personliga inställningar

Klicka på kugghjulet för att konfigurera personliga inställningar för sidan,t.ex.:

 • Välj standardvisning, härunder period och uppgifter
 • Markera vilka inställningar som ska gälla för din tidrapport
 • Standard för Fast track-sökning
 • Data i tidrapporten
 • Standardlayout i tidrapporten
Senast uppdaterad 07 dec 2021