Betalningsmetoder

Introduktion

Se en översikt av, och upprätta nya betalningsformer, som du och dina medarbetare ska använda, när de upprättar både personliga utgifter och projektkostnader.

Beskrivning

Se en översikt av de betalningsmetoder som är upprättade, upprätta nya eller ändra befintliga. I filtret överst kan du välja om du vill se alla aktiva eller inaktiva betalningsmetoder.

Betalningsmetoder

I listan ser du de betalningsmetoder som finns tillgängliga utifrån den visning, som du har valt i filtret. Bredvid namnet kan du se om medarbetarna ska ersättas för betalningarna. Om de är markerade med Nej, så ser de dem inte, når de lägger in personliga utgifter i systemet. De kommer endast att vara synliga, när projektkostnader läggs in.

Bockarna markerar om det har gjorts ett standardval för den enskilda kostnaden. Om det inte finns någon markering har ingenting valts på kostnaden. Om du vill ändra så kan du klicka på namnet till vänster eller på pennan till höger, vilket öppnar fälten. Kom ihåg att spara ändringarna genom att klicka på Spara.

Upprätta betalningsform

För att upprätta en ny betalningsform ska du klicka på Ny betalningsmetod. Här ska du ange ett namn samt välja om betalningsformen

  • bestämmer om medarbetaren ska ersättas
  • ska användas som standard för personliga utgifter och/eller projektkostnader, när användarna upprättar nya kostnader i systemet
  • ska vara standard för import av data

Klicka på Spara för att spara den nya betalningsformen.

Senast uppdaterad 01 jul 2020