Ny projektkostnad

Introduktion

Du och dina anställda kan upprätta kostnader som ska användas för fakturering av kunderna. Det kan exempelvis vara fakturor från underleverantörer, inköp av varor eller licensbetalningar.

Beskrivning

Kostnader är en del av projektkostnaderna och du kan vidarefakturera dem till dina kunder som kostnader för projekt.

Upprätta ny kostnad

I filtret kan du söka efter Kund, Projekt, Projektkontrakt eller Kostnadstyp. När du börjar att skriva i fälten, begränsas sökningen och resultatet visas direkt. Om du väljer en kund först, så kommer projektmöjligheterna att inskränkas. Om du först väljer ett projekt fylls kunden automatiskt i när du sparar kostnaden. Notera att: Projektkontrakt försvinner om du väljer ett projekt, där det endast finns ett tillgängligt kontrakt.

Ange information från kvitto

Du kan välja en Leverantör från listan, skriva Datum samt Belopp inkl. moms. Om du har aktiverat flera valutor i systemadministrationen, så kan du utöver beloppet välja vilken valuta, som beloppet är i. Som standard har den valuta, som ditt TimeLog-system installerats i, valts, och du kan ändra valuta och kurs genom att klicka på den.

Moms räknas automatiskt ut utifrån de inställningar, som du har gjort för dina utgiftstyper i systemadministrationen -> Tid- och utgiftsrapportering -> Utgiftstyper. Om siffran är fel, så kan du rätta till den i fältet.

I Betalningsform anger du, vilken betalningsmetod som användes vid kostnaden. De tillgängliga alternativen beror på inställningen som gjorts i systemadministrationen -> Tid- och kostnadsrapportering -> Betalningsmetoder. Här visas alla betalningssätt, förutom de som är markerade för återbetalning till medarbetare.

Det går bra att skriva en Kommentar till kostnaden med eventuellt förklarande information. Kommentaren används vid fakturering av kunden.

Om det har aktiverats i systemadministrationen -> Projekt -> Projektfakturering, så har du här möjlighet att välja, om kostnaden är Fakturerbar eller ej.

Till höger visas uträkningen av själva projektkostnaden baserat på de siffror som du har angett från ditt kvitto. Du har möjlighet att lägga till en avans på kostnaden, och det totala fakturerbara beloppet beräknas omedelbart.

Du har tre alternativ när det gäller att spara kostnaden:

  • Spara: Sparar kostnaden och stannar kvar på sidan så att du kan lägga till bilder av kvittot
  • Spara och stäng: Sparar och stänger din kostnad och skickar dig vidare till projektplanen på projektet
  • Spara och ny: Sparar din kostnad och startar en ny för samma projekt du just valt

Lägg till bilder av kvitto på kostnad

Du har två alternativ när det gäller att lägga till bilder på kostnaden.

  • Du kan klicka på uppladdningsikonen för att söka efter bilderna på datorn. Du kan markera en eller flera bilder och ladda upp dem samtidigt
  • Du kan dra och släppa filer från en mapp på din dator och dra dem direkt in i webbläsaren. När du släpper filerna så läggs de automatiskt till på kostnaden

Du kan lägga till så många bilder du vill med max. storlek av 1 MB per bild.

Om du lägger till fel bild, så kan du radera den genom att dra musen över bilden och klicka på de tre prickarna och välja Radera.

Glöm inte att klicka på en av Spara-knapparna för att spara bilderna på kostnaden.

Särskilda anteckningar

Du kan också lägga till kostnader med vår TimeLog Mobile-app. Du kan läsa mer om våra app och nedladdningsmöjligheter här.

Import av kostnader från ekonomisystem

Om du använder en av våra standard ekonomiintegrationer, har du möjlighet att importera kostnaderna därifrån och in i TimeLog. Läs mer om det i vår hjälptext.

Senast uppdaterad 11 jun 2020