Utgiftstyper

Introduktion

I systemadministrationen under Tid - och utgiftsrapportering kan du konfigurera Utgiftstyper.

Beskrivning

Inställning

Överst på sidan kan du aktivera och inaktivera alla utgiftstyper, välja om du vill använda utgiftstyper och aktivera kontonummer om du vill integrera dem med ett ekonomisystem.

I filtret kan du välja om du vill se alla aktiva eller inaktiva utgiftstyperi resultatvyn.

Utgiftstyper

Här ser du dina befintliga utgiftstyper. Bocken markerar om en funktion är aktiverad eller inte. Om bocken är synlig är den aktiverad, och om det inte finns någon bock, är den inaktiverad.
Gör följande för att skapa en ny utgiftstyp:

  • Klicka på Ny utgiftstyp
  • Ange ett beskrivande namn för utgiftstypen i textfältet Namn
  • Skriv en standardmomssats i fältet Standardmoms
  • Ange ett Kontonr, om det ska integreras med ett ekonomisystem
  • Välj om utgiftstypen kan användas på resor genom att sätta en bock i Ingår i resor
  • Klicka på Spara för att spara utgiftstypen

Om du vill ändra eller inaktivera en utgiftstyp, ska du klicka på namnet eller den lilla pennan till höger. Det öppnar fälten, och om du vill inaktivera utgiftstypen, tar du bort bocken i Aktiv. Kom ihåg att spara ändringarna genom att klicka på Spara.

Om du vill utföra samma åtgärd på flera utgiftstyper, kan du markera dem i rutorna till höger, och därefter välja vad du vill göra under Välj åtgärd i listan. Glöm inte att klicka på OK för att genomföra ändringen.

Särskilda anteckningar

Om du använder en ekonomiintegration ska du ange det kontonummer du vill överföra utgifter till i ditt ekonomisystem för varje enskild utgiftstyp när du använder exportfunktionen.

Senast uppdaterad 01 jul 2020