Valutainställningar

Introduktion

Använd valutainställningar om ni vill använda fasta valutakurser i TimeLog.

Beskrivning

Som standard använder TimeLog en automatisk kursnotering hos Danmarks Nationalbank vid inställning av projekt i en annan valuta än er standardvaluta. Men om ni vill behålla en eller flera valutakurser, måste inställningen göras på denna sida.

Aktivering av valutor

Användning och underhåll av valutakurser aktiveras i avsnittet Inställning.

  • Kolumnen ¤ (valuta) visar standardkoden (förkortningen) för de olika valutorna.
  • Kolumnen Namn visar valutans fullständiga namn.
  • Kolumnen Typ visar om valutan uppdateras Automatiskt via kursnotering hos Danmarks Nationalbank, eller ska uppdateras Manuellt av er.
  • Kolumnen Uppdaterad visar datum för den senaste uppdateringen.
  • Kolumnen Kurs visar den aktuella valutakursen.
  • Kolumnen Status visar med en grön markering om valutan kan användas i projekt.

Upprätta en ny valuta

Upprätta en ny valuta genom att klicka på Ny valuta och skriv valutans förkortning, valutans fullständiga namn och önskad kurs. Klicka på Spara för att lägga till den nya valutan i TimeLog.

Om en valuta ska korrigeras, klickar man antingen på förkortningen, namnet eller ändra-ikonen till höger om önskad valuta. Om du vill ändra kursen, ska Ange valutakurs vara inställd på Manuell, och då kan du korrigera den kurs som visas. Klicka på Spara för att lägga till ändringen i TimeLog.

Om Status ska ändras på flera valutor samtidigt, ska rutan till höger om önskad valuta markeras och önskad åtgärd från urvalslistan väljas. Klicka på Spara för att utföra åtgärden.

Använd valuta kan inte raderas utan måste vara inaktiverad så att den inte kan väljas i nya projekt.
Valutakursförändringar påverkar inte bokförda fakturor, men påverkar nya projekt och fakturor.

Senast uppdaterad 01 jul 2020