Preview features i TimeLog

Introduktion

Du hittar preview features under dina personliga inställningar längst upp i högra hörnet när du är inloggad i ditt TimeLog.

Beskrivning

På sidan får du en översikt över vilka preview features som är tillgängliga för dig just nu.

Vad är en preview feature?

Preview features är större funktioner som du kan testa och ge återkoppling om medan vi fortfarande håller på att utveckla dem. Det är din chans att testa helt nya funktioner och ge oss din återkoppling på om de uppfyller dina behov och om du har förslag till förbättringar. Det ger dig även möjlighet att själv avgöra när du vill börja använda nya features.

Hur använder jag preview features?

Vi delar in preview features i två grupper:

 1. För mig: Features som alla användare kan ha glädje av med detsamma utan att ändra sina processer. Den enskilda användaren aktiverar och avaktiverar features själv
 2. För ditt företag: Features som kan ge företaget mer värde och som samtidigt ändrar era processer. Det är bara preview feature-administratörer som kan aktivera och avaktivera features

Du aktiverer och avaktiverar de enskilda preview features separat genom att använda reglaget vid På/av. Det gäller både för personliga features och sådana som är tillgängliga för organisationen.

Om du är preview feature-administratör avgör du på vilken nivå features kan testas i organisationen. Det gör du i vallistan vid varje feature. Där kan du välja följande:

 • Endast preview feature-administratörer: Endast administratörer kan testa featuren 
 • Preview feature-testare och -administratörer: Alla administratörer och testare kan testa featuren 
 • Alla medarbetare (aktiverar automatiskt featuren för alla): Featuren aktiveras för alla användare i systemet utan möjlighet att avaktivera den för enskilda användare

Om du är preview feature- administratör eller -testare kan du aktivera och avaktivera varje enskild preview feature separat genom att använda reglaget vid På/Av

Vi delar upp preview features för ditt företag i Sneak Peek-, Alpha- och Beta-features, vilket påverkar dina data på olika sätt:

 • Sneak Peek: Funktionen är under utveckling på ett mycket tidigt stadium. Den kommer bara vara tillgänglig för de kunder som är direkt involverade i utvecklingen av funktionen via våra VIP-användargrupper. Som Sneak Peek är funktionen inte kopplad till dina produktionsdata. På så sätt kan du lugnt testa funktionen utan bekymmer. I det här utvecklingssteget kan du uppleva att vi raderar testdata som en konsekvens av den fortsatta utvecklingen av featuren. Huvudspråket är engelska och vi kan inte garantera att allt är översatt.
 • Alpha: Funktionen kan användas i produktion och är fortfarande under utveckling. Det görs fortlöpande ändringar och fler funktioner läggs till. Normalt kommer funktionen bara vara tillgänglig för de kunder som är direkt involverade i utvecklingen av den via våra VIP-användargrupper.
  Här omfattas du av vår normala supporthantering, men med undantag av behandlingstiden som kan vara längre för dessa funktioner. Du kan förvänta dig att det mesta av den nya featuren är översatt.
 • Beta: Funktionen är nu färdigutvecklad och ni kan testa den innan den går i produktion. När ni är redo att börja använda den nya funktionen kan ni välja att aktivera den för alla användare.
  Vi tar fortfarande emot återkoppling och gör små förbättringar av användarupplevelsen så att du kan medverka till att den nya funktionen blir optimal genom att skicka in dina förbättringsförslag till oss.
  I Beta omfattas du av vår normala supporthantering och funktionen är vanligtvis översatt fullt ut till samtliga språk.

Du kan alltid aktivera och avaktivera en preview feature utan risk. I Sneak Peek raderar vi dina testdata varje gång du avaktiverar funktionen. Du kan starta om ditt test med en ny datauppsättning om du behöver. De tester du utför i Sneak Peek påverkar inte dina produktionsdata, så du kan testa alla de scenarier du behöver.

När vi går från Sneak Peek till Alpha i en funktion raderas dina testdata. Du måste aktivera funktionen igen eftersom den nu är i Alpha och istället påverkar dina produktionsdata. När vi går från Alpha till Beta behåller du dina data från testet och kan fortsätta jobba som förut.

Kan mina kolleger använda preview features?

Ja, via rollhanteringen bestämmer du vem som har åtkomst att administrera och testa preview features för hela företaget, precis som på alla andra sidor i TimeLog.

Vi rekommenderar att du skapar en ny roll åt dem som ska testa preview features och en ny roll åt dem som ska administrera preview features. Då kan du enkelt hålla testning av nya features åtskilt från åtkomsten till de sidor som dina kolleger jobbar med dagligen. Du måste lägga till området Preview features och välja om rollen ska vara administratör eller testare.

Det ger dig möjlighet att ha testgrupper där du kan ange rollen för de medarbetare som ska vara en del av testet och byta ut dem efterhand om det behövs.

Vad händer om jag aktiverar en preview feature?

Om du aktiverar en preview feature måste du läsa in sidan igen så att du får rätt kodbas i ditt TimeLog. Sedan kan du börja testa och välja att skicka återkoppling till oss.

Hur skickar jag in återkoppling?

Du kan skicka in din återkoppling genom att klicka på knappen vid varje feature. Då öppnas ett fönster där du kan ange och skicka in din återkoppling. Du kan göra det varje dag, en gång i veckan eller när det passar dig. Vi samlar löpande in idéer och tar med dem i förbättringarna av både alpha- och beta-features.

Senast uppdaterad 06 okt 2021