Preview features i TimeLog

Introduktion

Du hittar preview features under dina personliga inställningar längst upp i högra hörnet när du är inloggad i ditt TimeLog.

Beskrivning

På sidan får du en översikt över vilka preview features som är tillgängliga för dig just nu.

Vad är en preview feature?

Preview features är större funktioner som du kan testa och ge återkoppling om medan vi fortfarande håller på att utveckla dem. Det är din chans att testa helt nya funktioner och ge oss din återkoppling på om de uppfyller dina behov och om du har förslag till förbättringar. Det ger dig även möjlighet att själv avgöra när du vill börja använda nya features.

Vi delar in preview features i alpha- och beta-features som påverkar dina produktionsdata på olika sätt:

  • Alpha: Här kan du vara med från början och komma med idéer om den kommande utvecklingen. Du testar nya features tidigt utan att det påverkar dina produktionsdata. I det här utvecklingssteget kan du uppleva att vi raderar testdata som en konsekvens av den fortsatta utvecklingen av featuren. Huvudspråket är engelska och vi kan inte garantera att alla delar är översatta.  
  • Beta: Här använder du featuren i produktion eftersom utvecklingen nästan är färdig. Här omfattas du av vår normala supporthantering, men med förbehåll för behandlingstiden som kan vara längre för dessa features. Du kan förvänta dig att det mesta av den nya featuren är översatt. I beta får vi fortfarande återkoppling och justerar featuren mot bakgrund av det.

Så länge du testar en feature i alpha kan du aktivera och avaktivera den utan risk. Du raderar dina testdata varje gång du avaktiverar och du kan starta om ditt test från början med en ny datauppsättning om du behöver. De tester du utför i alpha påverkar inte dina produktionsdata, så du kan testa alla de scenarier du behöver.

När vi går från alpha till beta på en feature raderas dina testdata. Du måste aktivera featuren igen eftersom den nu är i beta och istället påverkar dina produktionsdata.

Hur använder jag preview features?

Om du är preview feature-administratör avgör du på vilken nivå features kan testas i organisationen. Det gör du i vallistan vid varje feature. Där kan du välja följande:

  • Endast preview feature-administratörer: Endast administratörer kan testa featuren 
  • Preview feature-testare och -administratörer: Alla administratörer och testare kan testa featuren 
  • Alla medarbetare (aktiverar automatiskt featuren för alla): Featuren aktiveras för alla användare i systemet utan möjlighet att avaktivera den för enskilda användare

Om du är preview feature- administratör eller -testare kan du aktivera och avaktivera varje enskild preview feature separat genom att använda reglaget vid Aktivera för mig

Kan mina kolleger använda preview features?

Ja, via rollhanteringen bestämmer du vem som har åtkomst att administrera och testa preview features, precis som på alla andra sidor i TimeLog.

Vi rekommenderar att du skapar en ny roll åt dem som ska testa preview features och en ny roll åt dem som ska administrera preview features. Då kan du enkelt hålla testning av nya features åtskilt från åtkomsten till de sidor som dina kolleger jobbar med dagligen. Du måste lägga till området Preview features och välja om rollen ska vara administratör eller testare.

Det ger dig möjlighet att ha testgrupper där du kan ange rollen för de medarbetare som ska vara en del av testet och byta ut dem efterhand om det behövs.

Vad händer om jag aktiverar en preview feature?

Om du aktiverar en preview feature måste du läsa in sidan igen så att du får rätt kodbas i ditt TimeLog. Sedan kan du börja testa och välja att skicka återkoppling till oss.

Hur skickar jag in återkoppling?

Du kan skicka in din återkoppling genom att klicka på knappen vid varje feature. Då öppnas ett fönster där du kan ange och skicka in din återkoppling. Du kan göra det varje dag, en gång i veckan eller när det passar dig. Vi samlar löpande in idéer och tar med dem i förbättringarna av både alpha- och beta-features.

Senast uppdaterad 10 sep 2020