Behörigheter och rättigheter

Introduktion

I TimeLog finns en nivå av behörigheter mellan användarna och funktionerna. Behörigheterna definierar vilka rapporter och funktioner i TimeLog som varje enskild medarbetare ska ha tillgång till.

Beskrivning

Tanken är att du skapar en behörighet i TimeLog per funktion inom företaget – t.ex. ekonomiassistent, chef, projektledare eller lönemedarbetare. Därefter knyts varje medarbetare till den eller de behörigheter som är relevanta i förhållande till personens arbetsuppgifter i systemet.

Skapa nya behörigheter

Skapa en ny behörighet genom att gå till Systemadministration ->Medarbetare-> Behörighet- och rättighetsnivåer. Här klickar du på Ny behörighet.

Det öppnar ett fönster där du:

  1. Anger ett namn för behörigheten
  2. Lägger in en kort beskrivning av behörigheten
  3. Väljer vilka områden som behörigheten ska ha rättigheter till

Sedan öppnas sidan med markerade områden och listor med sidor och innehåll visas. Här kan du välja om medarbetaren ska ha tillgång till alla funktioner inom aktuellt område. Glöm inte att även ange behörighetens privilegier längst ut till höger. Dessa reglerar bland annat om medarbetare med denna behörighet kan rapportera tid för sig själv och/eller andra.

Om behörigheten även ska ha tillgång till sidorna i systemadministrationen, klicka på Systemadministrationssidor till höger, och markera sedan vilka sidor behörigheten ska ha tillgång till. Observera att alla sidorna markeras om du lägger till ett nytt område i en behörighet.

Så redigerar du behörigheter

Vill du någon gång ändra behörighetens innehåll, kan du markera nya områden genom att bocka för rutorna vid namnen eller radera de områden som behörigheten inte längre ska ha tillgång till genom att klicka på soptunnan vid funktionens namn. Notera att ändringen gäller för alla medarbetare med just denna behörighet.

Ta bort behörigheter

Om du vill ta bort en behörighet klickar du på soptunnan intill namnet. Om du vill ta bort flera samtidigt markerar du dem i rutorna längst ut till höger och väljer Ta bort i menyn Välj aktivitet längst upp till höger. Kom ihåg att klicka på OK för att verkställa handlingen.

Observera att du bara kan ta bort en behörighet om den inte är knuten till en medarbetare.

Under Översikt över rättigheter kan se en översikt över vilka medarbetare som har vilka behörigheter. Då kan du enkelt få reda på hur många medarbetare du behöver redigera för att kunna ta bort behörigheten.

Särskilda anteckningar

Summan av alla behörigheterna styr vilka delar av TimeLog som enskilda användare får tillgång till. Medarbetare behöver minst en behörighet, men kan tilldelas flera.

Om du behöver ge en medarbetare tillgång till något specifikt, kan du använda den medarbetarspecifika behörigheten som du hittar på medarbetarkortet under Sök medarbetare-> Medarbetarens namn-> Redigera Medarbetare->Medarbetarspecifik behörighet-> Redigera. Då kan du lägga till och radera områden på samma sätt som beskrivs ovan. Det är även här du markerar vilka behörigheter som medarbetaren ska ha tillgång till.

Senast uppdaterad 07 jun 2023