Preview features i TimeLog

Introduktion

Du finder preview features under dine personlige indstillinger oppe i højre hjørne, når du er logget ind på dit TimeLog.

Beskrivelse

På siden får du overblik over, hvilke preview features der er tilgængelige for dig lige nu. 

Hvad er en preview feature?

Preview features er større funktioner, som du kan teste og give feedback til, mens vi stadig udvikler på dem. Det er din chance for at teste helt ny funktionalitet og give os din feedback på, om det dækker dine behov, samt om du har forbedringsforslag. Det giver dig også mulighed for selv at bestemme, hvornår du tager nye features i brug.

Vi inddeler preview features i alfa og beta features, der har forskellig indflydelse på dine produktionsdata:

  • Alfa: Her kan du være med fra start og give dine input til den kommende udvikling. Du tester nye features tidligt, uden at det påvirker dine produktionsdata. På dette trin af udviklingen kan du opleve, at vi sletter testdata, som konsekvens af den videre udvikling af featuren. Det primære sprog er engelsk, og vi kan ikke garantere, at alle dele er oversatte  
  • Beta: Her bruger du featuren i produktion, da udviklingen er næsten færdig. Her er du dækket af vores normale supporthåndtering, dog med undtagelse af behandlingstiden, som kan være længere på disse features. Du kan forvente, at det meste af den nye feature er oversat. I beta modtager vi stadig feedback og justerer featuren på baggrund af det

Så længe du tester en feature i alfa, kan du slå den til og fra uden risici. Du sletter dine testdata hver gang du slår fra, og du kan starte din test forfra med et nyt datasæt, hvis du har brug for det. De tests du laver på alfa, har ikke betydning for dine produktionsdata, så du kan teste alle de scenarier, som du har brug for.

Når vi går fra alfa til beta på en feature, bliver dine testdata slettet. Du skal aktivere featuren igen, da den nu er i beta og virker på dine produktionsdata i stedet.

Hvordan bruger jeg preview features?

Hvis du er preview feature-administrator, beslutter du på hvilket niveau, features kan testes i organisationen. Det gør du i valglisten ud for hver feature, hvor du kan vælge:

  • Kun preview feature-administratorer: Kun administratorer kan teste featuren 
  • Preview feature-testere og -administratorer: Alle administratorer og testere kan teste featuren 
  • Alle medarbejdere (aktiverer automatisk featuren for alle): Featuren aktiveres for alle brugere i systemet uden mulighed for at slå den fra for enkelte brugere

Hvis du er preview feature- administrator eller -tester kan du aktivere og deaktivere hver enkelt preview feature separat ved at bruge slideren ud for Aktivér for mig

Kan mine kolleger bruge preview features?

Ja, du bestemmer via rollestyringen, hvem der har adgang til at administrere og teste preview features, præcis som alle andre sider i TimeLog.

Vi anbefaler, at du opretter en ny rolle til dem, der skal teste preview features, samt en ny rolle til dem, der skal administrere preview features. Så kan du nemt holde test af nye features adskilt fra adgang til de sider, som dine kolleger arbejder med til dagligt. Du skal tilføje området Preview features og vælge, om rollen skal være administratorer eller testere.

Det vil give dig mulighed for at have testgrupper, hvor du kan sætte rollen på de medarbejdere, som skal være en del af testen, samt skifte ud undervejs, hvis du har behov for det.

Tilføj en ny rolle

Hvad sker der, når jeg slår en preview feature til?

Når du slår en preview feature til, skal du genindlæse siden, så du får den rigtige kodebase på dit TimeLog. Herefter kan du teste løs og vælge at sende os din feedback.

Hvordan giver jeg feedback?

Du kan sende din feedback ved at klikke på knappen ud for hver feature. Det åbner et nyt vindue, hvor du kan indtaste og sende os din feedback. Du kan gøre det hver dag, en gang om ugen eller lige når det passer ind for dig. Vi samler løbende input sammen og tager dem med i forbedringerne på både alfa og beta features.

Sidst opdateret 10 sep 2020