Artikelnummer

Introduktion

Skapa artikelnummer för fakturering.

Beskrivning

Artikelnummer används i TimeLog för att koppla ihop tjänster och kostnader till t.ex. finanskonton i ekonomisystem. Om ni kan använda en av TimeLogs integrationer till ekonomisystem importeras ekonomisystemets artikelnummer direkt till TimeLog som en del av konfigurationen av integrationen.

Om ni vill använda TimeLogs fakturaradsexport och vill ha med artikelnummer (finansnummer) i exporten ska ni skapa de önskade artikelnumren på den här sidan.

Artikelnummer aktiveras i Systemadministration -> Ekonomi -> Fakturainställning.

Rapportvisning

I avsnittet Konfiguration av artikelnummer kopplar du ihop projektdimension med artikelnummer du har lagt in.

Tabellen visar NrNamnBeskrivning och Status för de artikelnummer som har skapats/importerats. En grön markering visar att det aktuella artikelnumret är aktivt och kan kopplas ihop och väljas på ett fakturautkast.

Så här använder du …

Klicka på Nytt artikelnummer för att skapa ett nytt artikelnummer för fakturering.

Klicka på redigera-ikonen för att ändra ett artikelnummer som du har lagt in. Sedan klickar du på Spara.

Om det finns flera artikelnummer som du ska ändra status för samtidigt kan du markera i kryssrutan till höger om artikelnumren och välja den önskade handlingen ur urvalslistan över tabellen. Klicka på OK för att verkställa handlingen.

Särskilda anteckningar

Artikelnummer som används på en faktura kan inte raderas utan måste avaktiveras. Du kan inte välja dem vid faktureringen.

Senast uppdaterad 01 jul 2020