Fakturaradsexport

Introduktion

Fakturaradsexporten används för att exportera fakturarader från TimeLog till en csv-fil, så du kan importera dem i ditt ekonomisystem.

Beskrivning

Använd fakturaradsexporten till att dra ut dina fakturarader från TimeLog så du kan importera dem i ditt ekonomisystem.

Rapportvisning

  • Välj en standardperiod eller ange en datumintervall under Exportperiod.
  • Fyll i Transaktions-id med numret på en tidigare utförd fakturaradsexport. Detta är endast relevant, om Upprepa tidigare utförd fakturaradsexport är markerat.
  • Under Exportalternativ väljer du vilken typ av export du vill göra.
Senast uppdaterad 11 jun 2020