Överför kostnader till ekonomisystem

Introduktion

På den här sidan kan du överföra dina kostnader direkt till ditt ekonomisystem.

Beskrivning

De överförda kostnaderna loggas i integrationsloggen och du kan visa överförda kostnaders utgiftsnummer från ekonomisystemet.

Filter

Längst upp i filtret kan du välja utgiftstyp och betalningssätt. Du kan även välja en standardperiod eller själv ange ett datumintervall.

Här väljer du också om du bara vill se ej överförda kostnader, tidigare överförda kostnader eller ignorerade kostnader.

Klicka på Visa när du har gjort dina val.

Resultatlista

När du har gjort din sökning visas de kostnader som du kan överföra till ditt ekonomisystem.

  • Datum: Visar datum för din utgift
  • Medarbetare: Visar vilken medarbetare som har lagt in utgiften
  • Utgiftsnr: Visar det utgiftsnummer som tilldelats i TimeLog
  • Beskrivning: Visar den kommentar som medarbetaren har lagt in på utgiften
  • Projektnr: Visar vilket projekt utgiften ligger på
  • ¤: Visar vilken valuta som har angetts för utgiften
  • Utgiftsnr: Visar utgiftsnummer från ekonomisystemet om du redan har gjort överföringar

De angivna kostnaderna markeras automatiskt i kryssrutan längst till höger. Du kan välja bort de enskilda kostnaderna efter behov.

Klicka på knapparna Ignorera eller Överför för att ignorera eller överföra kostnader.

Om du har foton av dina kostnader överförs även de till ekonomisystemet och sparas på den kassakladd som du har valt i din konfiguration i systemadministrationen.

Särskilda anteckningar

Det går att spara filter så att du inte behöver skapa dem om och om igen.

Klicka på den lilla pilen bredvid knappen Visa och välj Spara detta filter. Härefter kommer du alltid kunna hitta dina sparade filter när du klickar på den lilla pilen.

Om du har ett filter som du vill använda som standardfilter kan du under Sidinställningar (klicka på kugghjulet i översta högra hörnet) välja vilket av dina sparade filter som du vill använda som standard. Om du markerar Hämta data automatiskt så kommer data som detta filter genererar visas med det samma när du kommer in på sidan.

Senast uppdaterad 11 jun 2020