Integrationslogg

Introduktion

Denna rapport visar en logg över utförda transaktioner mellan TimeLog och integrerade ekonomi- eller lönesystem.

Beskrivning

Rapporten ger överblick över transaktioner som skett och indikerar om de genomförts eller misslyckats.

Filter

I filtret överst på sidan kan du välja vilken integration du vill se transaktioner för.
Under Visning hittar du följande alternativ:

  • Integration: Här väljer du vilken integration som du vill se transaktioner till/från
  • Transaktionsnr.: Om du söker efter ett specifikt nummer kan du ange det här
  • Standardperiod: Du kan välja en period som redan finns i systemet
  • Period: Här kan du själv välja vilka datum du vill visa
  • Fritextsökning: Här kan du t.ex. söka på medarbetar-ID och namn om du använder en löneintegration och t.ex. söka på fakturanummer om du använder en ekonomiintegration.

Under Visningsalternativ kan du välja vilken typ av transaktioner du vill se för integrationen:

  • Pågående
  • Felaktiga
  • Delvis felaktiga
  • Avslutade

Transaktioner

I listan över transaktioner kan du se transaktionsnummer status, typ, uppgift samt datum och tidpunkt när transaktionen utfördes.

Om du klickar på pluset till vänster kommer transaktionen öppnas och du ser då alla moment som den genomgått samt status.

Transaktionens status markeras med grönt om den är genomförd och rött när ett fel har uppstått. Om den är gulmarkerad har transaktionen genomförts delvis.

Senast uppdaterad 11 jun 2020