Löneadministration

Introduktion

Löneadministrationen riktar sig till dig som hanterar semester, semesterdagar och saldon för flex, föräldraledighet och obetald semester. Det är även här du nollställer eller justerar saldon för medarbetares lönekonton.

Beskrivning

Filtrering

I Filter, överst på sidan, väljer du de kriterier som du vill söka på.  

Filtret har två sektioner:

Visa:

Här väljer du de kriterier som du vill söka på, t.ex. avdelning, lönegrupp, medarbetare eller lönekonto. Du måste minst välja ett lönekonto och en period i filtret för att få fram data.

Visningsalternativ:

Här väljer du andra parametrar som förfinar din sökning.

  • Visa alla kolumner: Markera detta alternativ om du t.ex. vill se posters kommentarer

Löneposter

I resultatlistan visas dina sökresultat. Du kan se dem som ett bankkonto där du sätter in ett saldo (när du gör en ändring och t.ex. tilldelar semester), och sedan dras medarbetarens rapporteringar och normtid från saldot.

Via resultatlistan kan du:

  • Få överblick över alla poster
  • Fälla ihop resultat och enkelt skapa en överblick

Genom att klicka på hamburgermenyn vid medarbetarens namn kan du:

Över resultatlistan har du åtgärdsmeny som hjälper dig att lägga till justeringar eller nollställa saldon för flera medarbetare på en gång samt att radera manuella justeringar.

Om du har ställt in löneregler med automatiskt intjänande läggs det intjänade till som justeringar på lönekontot. För att dokumentationen av processen ska bli korrekt kan du inte ta bort eller ändra automatiska konteringar. Istället kan du nollställa via hamburgarmenyn intill den automatiskt intjänade justeringen. Du kan även göra en ändring med en manuell justering om intjänandet måste korrigeras.

Särskilda anteckningar

Lönekonton och lönegrupper konfigureras av din systemadministratör inne i systemadministrationen.

Om du behöver anpassa administrationen till kollektivavtal och har många olika lönekonton rekommenderar vi att ta hjälp av våra duktiga konsulter som kan hjälpa er i mål så att ni får korrekta inställningar från början. Läs mer om möjligheterna här.

Personliga inställningar

Du kan spara dina filter så att du inte behöver anpassa din filtrering manuellt varje gång.

Klicka på den lilla pilen bredvid knappen Visa och välj Spara detta filter. Sedan kan du alltid hitta ditt sparade filter genom att klicka på den lilla pilen.

Om du vill använda ett standardfilter kan du under Sidinställningar (Klicka på kugghjulet i översta högra hörnet) ange ett av dina sparade filter som standardfilter. Om du markerar Hämta data automatiskt så kommer data som styrs av detta filter visas direkt när du landar på sidan.

Senast uppdaterad 21 aug 2020