Best practice: Automatiskt intjänande av semester

Vill du lägga till semesterdagar automatiskt för dina medarbetare varje månad? Här ger vi dig en översikt över hur du ställer in löneregler för medarbetare med olika normtider. Läs mer nedan. 👇

Du kommer att läsa om:

  Känner du igen de här problemen?

  Dina medarbetare har inte översikt över sina semesterdagar

  Din löneadministratör lägger mycket tid på att besvara dina medarbetares specifika frågor om hur många semesterdagar de har kvar.

  Din löneadministratör hanterar allting manuellt

  Din löneadministratör håller manuellt reda på intjänade semesterdagar och måste uppdatera flera system med olika poster.

  Semesterhantering är en tidskrävande aktivitet

  Särskilt i mindre företag är semesterhantering tidskrävande och tar mycket extra tid.

  Med löneregler får du följande fördelar


  Medarbetare

  1. Är alltid uppdaterade angående hur mycket semester de har

  2. Kan planera semester baserat på information

  3. Har enkel åtkomst för att se tillgängliga semesterdagar


  Närmaste chef

  1. Har alltid koll på hur mycket semester medarbetarna har tjänat in

  2. Får färre frågor eftersom medarbetare har direkt tillgång till semesteröversikten

  3. Har överblick och kan planera och se till att det finns tillräckligt mycket personal på plats under semestertider


  Bokhållare

  1. Har alltid en komplett och uppdaterad översikt över alla medarbetares intjänade semesterdagar

  2. Får färre frågor eftersom medarbetare har direkt tillgång till semesteröversikten

  3. Upplever enkel inställning och får mindre underhåll för alla medarbetare

  Då är ni redo för konfigurationen

  Du behöver åtkomst till Utökad lönetidsrapportering i din TimeLog-version. Du aktiverar det i systemadministrationen.

  Du ställer in lönereglerna i Systemadministration -> Medarbetare ->Lönekonto.

  Klicka på Ny löneregel och följ instruktionerna nedan. Du kan också läsa mer om automatisk intjäning i vår FAQ.

  Obs! TimeLog rundar inte automatiskt av till nästa hela dag utifrån beräkningarna, så det kan hända att du måste göra manuella justeringar för enskilda medarbetare via löneadministrationen.

  TimeLog kan stödja intjänande av semester oavsett hur många dagar dina medarbetare har rätt att hålla. Det kräver bara att du anpassar antalet timmar som tillskrivs varje månad.

  Normal normtid

  Normal normtid är en klassisk arbetsvecka på heltid 40 timmar eller på deltid med samma antal timmar om dagen, t.ex. 30 timmar fördelade på 5 x 6 timmar. I det fallet rekommenderar vi att du konfigurerar semester så att den körs i formatet dagar.

  Då ska du använda löneregeln Automatiskt intjänande.

  I Intjänande väljer du det antal dagar som tjänas in.

  I Intjänandesfrekvens väljer du period för hur ofta ny semestertid läggs in på semesterkontot.

  Vi rekommenderar konfigurationen nedan om du tjänar in 2,08 semesterdagar per månad:

  Semester

  • Regel: Automatiskt intjänande
  • Lönetidskonto: Här väljer du vilket lönetidskonto regeln ska gälla för. Den brukar heta något med semester
  • Intjänande: 2,08 dagar
  • Intjänandefrekvens: Per månad

  Observera att det kan gälla andra regler på din arbetsplats så att du ska välja en annan konfiguration.

  Varierande normtid

  Om du har skiftande antal arbetstimmar per dag under veckan, t.ex. måndag-torsdag 8,5 timmar och fredag 6 timmar, rekommenderar vi att semesterkontot körs på timmar. Detta för att se till att du inte tjänar in eller använder upp för mycket semester, beroende på vilka dagar semestern hålls eller tjänas in på.

  Vi rekommenderar konfigurationen nedan om du tjänar in 2,08 semesterdagar per månad:

  Semester

  • Regel: Automatiskt intjänande baserat på arbetstid
  • Lönetidskonto: Här väljer du vilket lönetidskonto regeln ska gälla för. Den brukar heta något med semester
  • Intjänande: 2,08 som gångas med den genomsnittliga arbetsdagen
  • Intjänandefrekvens: Per månad

  En genomsnittlig arbetsdag beräknas som:

  • För normtid på en vecka: Total arbetstid för veckan/5
  • För normtid på två veckor: Total arbetstid båda veckorna/10

  Observera att det kan gälla andra regler på din arbetsplats så att du ska välja en annan konfiguration.

  Arbetsvecka på något annat än 5 dagar

  Har du medarbetare med en arbetsvecka på något annat än 5 dagar har du två konfigurationsalternativ:

  Alternativ 1 – Alla arbetsdagar har samma antal timmar

  Om du har lika många arbetstimmar fördelade på dina arbetsdagar kan du ställa in reglerna på samma sätt som med normal normtid.

  Sedan gångar du med en faktor på lönetidskontot för frånvarokoden, som brukar vara konfigurerad motsvarande 5 dividerat med antal arbetsdagar i veckan, t.ex. 5/4 = 1,25. På så sätt ser du till att en semestervecka motsvarar en arbetsvecka.

  Obs! Den här konfigurationen kan du bara använda om du har samma antal arbetstimmar varje dag, t.ex. 8 timmar om dagen måndag till torsdag.

  Gånga med en faktor på 1,25 på frånvarokoden på lönetidskontot om dagarna är identiska.

  Alternativ 2: Intjänande i timmar som kan användas på tvärs

  Du kan också välja att konfigurera regeln på samma sätt som med varierande normtid. Med den här konfigurationen behöver du inte gånga en faktor på ditt lönetidskonto för frånvarokoden, men semestersaldot måste konfigureras med timmar som format.

  Olika normtider

  Om dina medarbetare har en blandning av ovanstående scenarier kan du använda lönegrupper för att hantera det. Där kan du ställa in olika lönekonton och ansluta olika regler.

  Har du frågor? 🙋‍♀️🙋‍♂️

  Om du har frågor eller problem kan du alltid starta en chatt med vårt Customer Success-team som hjälper dig under vardagar mellan kl. 8:00 och 16:00.