Kontrakter

Introduktion

Under Kontrakter kan du danne dig et overblik over alle kontrakter på projektet, samt redigere dem hvis nødvendigt.

Beskrivelse

Projektinformation

I toppen af siden findes bjælken Projektinformation, som kan foldes ud, for at vise OversigtStatus (Projektstatus og tidsregistrering kan ændres direkte her) samt tre gennemgående nøgletal. Du kan altid se, hvordan disse beregnes ved at klikke på figurerne.

Her vises også Projekttotaler, som giver et fuldt overblik over økonomien i projektet. De tal, som der kan vises detaljer på, har en lille trekant oppe til højre i feltet. For at redigere budgetter for projektet, klikkes på blyanten ude til højre.

Kontraktoversigten

Efterfølgende vises kontraktoversigten. Her kan du se alle de kontrakter, som er oprettet på projektet. Den enkelte kontrakt kan foldes ud ved at klikke på kontraktens bjælke. Du kan også folde alle kontrakterne ud ved at klikke på Fold alle kontrakter ud-knappen ude til højre.

For hver kontrakt vises Budgetnøgletal sammenholdt med Omsætningsfordeling. Klik på blyanten ude til højre for at redigere budgetnøgletallene. 
De tre nøgletal (Est timerEst. Omsætning og Faktureret) for selve kontrakten vises også her. Du kan klikke på Vis beregninger eller figurerne for at se, hvordan TimeLog har beregnet tallene.

Næste sektion afhænger af, hvilken type kontrakt du har på dit projekt.

Medgået tid

Først har du Timepriser, hvor alle kontraktens timepriser vises. Ud over at kunne oprette en Ny timepris (knap lige over listen), kan du redigere, slette og deaktivere timepriser.

Timepriserne er specifikke for dit projekt. Hvis du har mere end én kontrakt på medgået tid, vil timepriserne gælde for hver kontrakt.

Når du opretter en ny timepris, skal du først angive et navn og en rate. Derefter har du tre muligheder, inden du gemmer timeprisen:

  • Tilføj som projekttimepris: Her bliver timeprisen kun oprettet på din kontrakt og kan bruges på de opgaver, som er knyttet til kontrakten.
  • Tilføj timepris til jeres standard prisliste: Her bliver timeprisen både oprettet på kontrakten samt på den standard prisliste i systemadministrationen, som lægges på, når der oprettes nye projekter.
  • Tilføj timepris til den kundespecifikke prisliste: Her bliver timeprisen både oprettet på kontrakten samt på den kundespecifikke prisliste, som lægges på, når der oprettes nye projekter for lige præcis den kunde.

Fastpris

Først har du Betalingsplan, hvor alle kontraktens betalinger vises. Ud over at kunne oprette en Ny betaling (knap lige over listen af betalingerne), kan du redigere, slette og gøre betalinger klar til bogføring.

De resterende faner er de samme, uanset om du har en medgået tid eller fastpriskontrakt.

I sektionen Opgaver får du et overblik over de opgaver, som er en del af denne kontrakt. I denne oversigt kan du flytte opgaven til en anden kontrakt.

Under Udgifter og Fakturaer og indtægtsbilag kan du danne dig et overblik over hhv. de udgifter og de fakturaer og indtægtsbilag, der er på kontrakten. I handlingsmenuen yderst til højre for fakturaen/indtægtsbilaget er der en hurtig genvej til selve bilaget.

Se video om kontrakter her:

Specielle bemærkninger

Lær mere om timepriser i TimeLog:

Sidst opdateret 11 jun 2020