Avtal

Introduktion

Under Avtal kan du skapa dig överblick över alla avtal på projektet och vid behov redigera dem.

Beskrivning

Projektinformation

Längst upp på sidan hittar du raden Projektinformation som kan fällas ut så du kan se ÖversiktStatus (du kan ändra projektstatus och tidrapportering här) samt tre genomgående nyckeltal. Du kan alltid se hur de beräknas genom att klicka på figurerna.

Här visas även Projektsummor som ger dig full koll på ekonomin i projektet. De siffror som du kan se detaljer för har en liten trekant längst upp till höger i fältet. För att redigera budgetar för projektet klickar du på blyertspennan längst ut till höger.

Avtalsöversikten

Sedan visas avtalsöversikten. Där kan du se alla avtal som lagts in på projektet. Du kan fälla ut varje enskilt avtal genom att klicka på avtalsraden. Du kan även fälla ut alla avtal genom att klicka på knappen Fäll ut alla avtal längst ut till höger.

För varje avtal visas Budgetnyckeltal jämfört med Omsättningsfördelning. Klicka på blyertspennan längst ut till höger för att redigera budgetnyckeltalen.
De tre nyckeltalen (Est. timmarEst. omsättning och Fakturerat) för själva avtalet visas också här. Du kan klicka på Visa beräkningar eller figurerna för att se hur TimeLog har fått fram siffrorna.

Nästa avsnitt beror på vilket slags avtal du har på ditt projekt.

Använd tid

Först har du Timpriser där alla avtalets timpriser visas. Förutom att du kan lägga in ett Nytt timpris (knappen precis ovanför listan) kan du redigera, ta bort och avaktivera timpriser.

Timpriserna är specifika för ditt projekt. Om du har mer än ett avtal med använd tid gäller timpriserna för varje avtal.

När du lägger in ett nytt timpris ska du först ange ett namn och ett pris. Sedan har du tre alternativ innan du sparar timpriset:

  • Lägg till som projekttimpris: Här läggs timpriset bara in på ditt avtal och kan användas på de aktiviteter som är knutna till avtalet.
  • Lägg till timpris i er standardprislista: Här läggs timpriset in både på avtalet och i den standardprislista i systemadministrationen som tillämpas när du skapar nya projekt.
  • Lägg till timpris i den kundspecifika prislistan: Här läggs timpriset in både på avtalet och på den kundspecifika prislistan som tillämpas när du skapar nya projekt för just den kunden.

Fastpris

Först har du Betalningsplan där alla avtalets betalningar visas. Förutom att du kan lägga in en Ny betalning (knappen precis ovanför listan med betalningar) kan du redigera, ta bort och göra betalningar som är redo för bokföring.

De övriga flikarna är identiska oavsett om du har ett avtal med använd tid eller ett fastprisavtal.

I avsnittet Aktiviteter får du överblick över de aktiviteter som är en del av det här avtalet. I den här översikten kan du flytta aktiviteten till ett annat avtal.

Under Utgifter och Fakturor och verifikationer kan du få en översikt över de utgifter och de fakturor och verifikationer som finns på avtalet. I handlingsmenyn längst ut till höger om fakturan/verifikationen hittar du en genväg till själva verifikationen.

Särskilda anteckningar

Lär om timpriser i TimeLog:

Senast uppdaterad 11 jun 2020