Personlig profil

Introduktion

Här kan du redigera din profilbild och dina kontaktuppgifter.

Beskrivning

För att redigera de enskilda fälten klickar du på blyertspennan som visas till höger när du för musen över dem. När du är färdig med att redigera ska du komma ihåg att klicka på Spara. När du har sparat visas en grön bock bredvid Spara-knappen. Sedan kan du fortsätta till nästa avsnitt eller klicka på krysset till höger för att stänga avsnittet.

Profilbild och namnuppgifter

Du redigerar din profilbild genom att klicka på blyertspennan i vänstra hörnet av bilden. Du har tre alternativ för att ändra profilbild:

 1. Ingen bild. Istället används en standardbild.
 2. Använd en uppladdad bild. Du väljer själv vilken bild du vill ha.

Längst upp på sidan kan du:

 • Redigera Förnamn
 • Redigera Efternamn
 • Redigera Jobbtitel
 • Skriva en Kommentar

Kontaktuppgifter

Under Kontaktuppgifter kan du ange:

 • E-post
 • Direktnummer
 • Mobilnummer
 • Instant messenger (t.ex. Skype eller Yahoo)
 • Instant messenger # (ID, t.ex. en e-postadress)

Observera att det handlar om numren till dina jobbtelefoner.

Adressuppgifter

Under Adressuppgifter kan du skriva din privatadress och ange

 • Adress
 • Adress 2 (om du behöver flera adressrader eller har en c/o-adress)
 • Postnr
 • Ort
 • Privattelefon

Sociala medier

Under Sociala Medier kan du länka till dina profiler på

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
Senast uppdaterad 15 sep 2021