Koppling av artikelnummer

Introduktion

Här kan du koppla ihop dina artikelnummer. Det gör faktureringen enklare eftersom artikelnumret väljs automatiskt på fakturaraden.

Beskrivning

Du hittar inställningen i systemadministrationen -> Ekonomi -> Koppling av artikelnummer.

Filter

Längst upp i filtret väljer du vilken typ du vill välja artikelnummer för. Ditt val beror på den inställning du har gjort i din integrationskonfiguration. När du väljer en typ visas alternativen automatiskt i listan under.

Om du använder TimeLog MLE kan du även välja vilken juridisk person du vill göra inställningarna för längst upp.

Koppling av artikelnummer

I resultatlistan ser du de enheter du kan välja artikelnummer för. När du klickar på urvalslistan intill de olika alternativen visas de artikelnummer du kan välja mellan. Du kan bara se de artikelnummer du har importerat från ekonomisystemet eller själv har lagt in i TimeLog. Om du använder TimeLog MLE visas bara de artikelnummer som hör till den valda juridiska personen.

Varför ska jag koppla ihop artikelnummer?

Fördelen med att koppla ihop dina artikelnummer är att TimeLog automatiskt kan ta reda på vilket artikelnummer som ska infogas på fakturaraden utifrån de inställningar du har gjort i systemadministrationen. 

Det underlättar arbetet för de medarbetare som skapar fakturor eftersom en del av uppgiften automatiseras så att de inte behöver komma ihåg att ange artikelnummer manuellt på varje fakturarad. Det hjälper dig att från centralt håll säkerställa datakvaliteten på fakturorna eftersom värdet sparas korrekt så snart fakturan bokförs i ekonomisystemet.

Du underhåller dina artikelnummer under Ekonomi i systemadministrationen.

Senast uppdaterad 11 jun 2020