Sammenkædning af varenumre

Introduktion

Her kan du sammenkæde dine varenumre, hvilket gør det nemmere for dig, når du skal fakturere, da varenummeret så vælges automatisk på fakturalinjen.

Beskrivelse

Du finder opsætningen i systemadministrationen -> Økonomi -> Sammenkædning af varenumre.

Filter

Øverst i filteret vælger du hvilken type, som du vil vælge varenumre for. Udvalget afhænger af den opsætning, som du har lavet i din integrationsopsætning. Når du vælger en type, vises mulighederne automatisk i listen nedenunder.

Hvis du bruger TimeLog MLE, har du øverst også mulighed for at vælge, hvilken juridisk enhed, som du vil lave indstillinger for.

Sammenkædning af varenumre

I resultatlisten får du vist de enheder, som du kan vælge varenumre for. Når du klikker på valglisten ud for hver mulighed, får du vist de varenumre, som du kan vælge mellem. Du kan kun se de varenumre, som du har importeret fra økonomisystemet eller selv oprettet i TimeLog. Hvis du bruger TimeLog MLE, så får du kun vist de varenumre, som hører til den valgte juridiske enhed.

Hvorfor skal jeg sammenkæde varenumre?

Fordelen ved at sammenkæde dine varenumre er, at TimeLog automatisk kan finde ud af, hvilket varenummer der skal lægges på fakturalinjen ud fra de indstillinger, du har lavet i systemadministrationen. 

Det letter arbejdet for de enkelte medarbejdere, der sidder og laver fakturaer, da en del af opgaven automatiseres, så de ikke skal huske at indtaste varenummer manuelt på hver enkelt fakturalinje. Det hjælper dig til centralt at sikre datakvaliteten på fakturaerne, da værdien bliver gemt korrekt, så snart fakturaen bogføres i økonomisystemet.

Du vedligeholder dine varenumre via Varenumre under Økonomi i systemadministrationen.

Sidst opdateret 11 jun 2020