Resursgrupp

Introduktion

Resursgrupper kan du använda för att skapa en grupp av medarbetare som kan arbeta med alla aktiviteter i projektet utan att tilldelas de enskilda aktiviteterna med ett visst antal timmar.

Beskrivning

Om projektet har inrättats för tidrapportering av medlemmar i resursgruppen, kommer de utvalda medarbetarna automatiskt att kunna använda alla aktiviteter i projektet. Om projektet har inrättats för tidrapportering av allokerade medarbetare, ska de enskilda medarbetarna allokeras direkt till varje fas.

Upprätta en RESURSGRUPP

  • Öppna det önskade projektet och klicka på fliken RESURSGRUPP.
  • Klicka på Lägg till resurser för att välja de medarbetare du vill lägga till.
  • Välj ev. den Medarbetartyp du vill söka medarbetare från (överst "Välj medarbetartyp" visar alla) och använd sökrutan för att söka efter de medarbetare som du vill lägga till resursgruppen. Sökningen listar löpande de medarbetare, som matchar sökkriterierna, efterhand som de matas in. Listan innehåller endast medarbetare, som inte redan är medlemmar i resursgruppen.
  • Du kan söka på förnamn, efternamn, initialer (användarnamn), avdelning eller medarbetartyp och medarbetarnas belastning under den projektperiod som visas.
  • Markera de medarbetare som ska läggas till resursgruppen. Ändra eventuellt medarbetarens Timpris i projektet och klicka på Knyt till för att knyta medarbetaren till projektets resursgrupp.
  • Klicka på [Ångra] för att stänga sökfunktionen


AVAKTIVERA MEDLEMMAR I RESURSGRUPPEN

Resursgruppmedlemmar, som inte längre ska vara knuta till projektet, kan tas bort, avaktiveras eller aktiveras på nytt.

  • Välj evt. Visning Inaktiva resurser för att ta med dessa i listan.
  • Markera den/de medarbetare där åtkomsten till resursgruppen ska ändras.
  • Välj önskad åtgärd i valmenyn, OK till höger och bekräfta med OK i pop-up-fönstret.

AKTIVERA MEDLEMMAR I RESURSGRUPPEN

Senast uppdaterad 15 jun 2020