Ressourcegruppe

Introduktion

Ressourcegrupper kan du benytte til at oprette en gruppe af medarbejdere, der kan arbejde på alle projektets opgaver uden at blive allokeret til de enkelte opgaver med et specifikt antal timer.
Er projektet sat op til tidsregistrering for medlemmer af ressourcegruppen, vil de valgte medarbejdere automatisk kunne benytte alle projektets opgaver. Er projektet sat op til tidsregistrering for allokerede medarbejdere, skal de enkelte medarbejdere allokeres direkte til hver opgaver.

Beskrivelse

Opret en ressourcegruppe

  • Åbn det ønskede projekt og klik på fanen RESSOURCEGRUPPE.
  • Klik på Tilføj ressourcer for at vælge de medarbejdere du vil tilføje.
  • Vælg evt. den Medarbejdertype du vil søge medarbejdere fra (øverste 'Vælg medarbejdertype' viser alle) og brug søgefeltet til at søge efter de medarbejdere, du vil tilføje ressourcegruppen. Søgningen lister løbende de medarbejdere, der matcher søgekriteriet, efterhånden som der tastes. Listen indeholder kun medarbejdere, der ikke allerede er medlemmer af ressourcegruppen.
  • Du kan søge på fornavn, efternavn, initialer (brugernavn), afdeling eller medarbejdertype, og medarbejdernes belastning i projektperioden vises.
  • Markér de medarbejdere, der skal tilføjes til ressourcegruppen. Ret eventuelt medarbejderens Timepris i projektet og klik på Tilknyt for at tilføje medarbejderne til projektets ressourcegruppe.
  • Klik [Fortryd] for at lukke søgesektionen.


Deaktiver medlemmer i ressourcegruppen

Ressourcegruppemedlemmer, der ikke længere skal være tilknyttet projektet, kan fjernes, deaktiveres eller genaktiveres.

  • Vælg evt. Visning Inaktive ressourcer for at medtage disse i listen.
  • Markér den/de medarbejdere, der skal have ændret adgang til projektet.
  • Vælg den ønskede handling i valglisten, OK til højre og bekræft med OK i pop-up-vinduet.

Genaktiver medlemmer i ressourcegruppen

Sidst opdateret 15 jun 2020