Åtgärdslogg

Introduktion

Sidan Åtgärdslogg ger dig överblick över vilka ändringar som har gjorts för ditt konto.

 

Beskrivning

På denna sida kan du se vilken medarbetare som har utfört ändringar i dina kontoinställningar och när ändringarna har utförts.

Du kan se följande åtgärder:

  • Ändring av utgåva av TimeLog
  • Ändring av faktureringsinformation
  • Ändring av betalningsmetod
  • Köp / inaktivering av licenser
  • Aktivering / inaktivering / köp av tillägg
  • Byt TimeLog-ansvarig
  • Underskrift av avtal, t.e.x personuppgiftsbiträdesavtal och avtal

Om du letar efter en specifik ändring för kontot, kan du alltid använda filtret till att begränsa din sökning.

Särskilda anteckningar

Endast användare med tillgång till Mitt TimeLog-konto kan se denna information. Du kan koppla Mitt TimeLog-konto till en roll i Systemadministration ->Medarbetare-> Roll- och rättighetsnivåer.

Senast uppdaterad 11 jun 2020