Överföra fakturor

Introduktion

På den här sidan kan du överföra dina fakturor direkt till ditt ekonomisystem och kontrollera de uppgifter som förs över. Då behöver du inte skriva ut listor eller fakturor för att jämföra uppgifter.

Beskrivning

Filter

Längst upp i filtret kan du välja kund och fakturatyp. Du kan även välja en standardperiod eller själv ange ett datumintervall.

Här väljer du även om du bara vill se ej överförda fakturor, tidigare överförda fakturor eller ignorerade fakturor. En ignorerad faktura är en faktura som du eller en kollega tidigare har markerat som att den inte ska överföras till ekonomisystemet.

Klicka på Visa när du har gjort dina val.

Obs! Om du använder TimeLog MLE ska du välja en juridisk enhet för att få resultat i visningen.

Resultatlista

När du har gjort din sökning ser du de fakturor och kreditnotor du kan föra över till ditt ekonomisystem utifrån det filter du har valt.

I vänstra sidan ser du vilka fakturor och kreditnotor du har i TimeLog. Du ser:

 • Nr: Visar fakturanummer/kreditnotanummer
 • Kund: Visar kundens namn
 • Rubrik: Visar texten från fakturarubriken
 • Typ: Visar om det är en faktura eller en kreditnota
 • Datum: Visar datum på din faktura
 • ¤: Visar vilken valuta som har använts på fakturan
 • Belopp: Visar belopp från fakturan i vald valuta

De listade fakturorna markeras automatiskt i kryssrutan längst ut till höger. Du kan välja bort de enskilda fakturorna vid behov.

Klicka på knapparna Ignorera eller Överför för att ignorera eller överföra fakturorna.

När du har fört över dina fakturor kan du välja att bara visa tidigare överförda fakturor för att få en översikt över matchande data i ekonomisystemet. I högra sidan visas följande:

 • Nr: Visar fakturanummer
 • Kund: Visar kundens namn
 • Status: Visar bokföringsstatus från ekonomisystemet
 • Datum: Visar bokföringsdatum på din faktura
 • ¤: Visar vilken valuta som har använts på fakturan
 • Belopp: Visar belopp från fakturan i vald valuta

De överförda fakturorna loggas i integrationsloggen och du kan visa överförda fakturors fakturanummer från ekonomisystemet.

Senast uppdaterad 02 aug 2021