Budget – medarbejdere

Introduktion

I TimeLog har du mulighed for at opsætte mål for medarbejdernes performance.

Beskrivelse

Rapporten Budget – medarbejdere bruges til at sætte mål for den enkelte medarbejders værditilvækst i forhold til Reg. (DKK)Indtf. (DKK)ekstern % af normtid samt medarbejderens gennemsnitlige timepris. Måltallene bliver sammenlignet med de realiserede tal og præsenteres grafisk i Key Performance Index - rapporten (KPI).

Visning af medarbejdernes performance

  • Under Visning vælger du evt. den Afdeling, du ønsker at opstille måltal for.
  • Vælg dernæst den Periode som budgettet skal omfatte.
  • Under Visningsmuligheder vælger du, hvad der skal opstilles budget for: Reg. (DKK)/Indtf. (DKK), Ekstern % af normtid eller Gennemsnitlig timepris.
  • Ved markering af Reg. (DKK) og Indtf. (DKK) vil den enkelte medarbejders realiserede tal, for registrerede og indtægtsførte timer, for den valgte periode blive vist nederst i skærmbilledet.
  • Klikker du på knappen Vis, opdateres visningen.
  • Under hver måned angiver du måltal for den enkelte medarbejder.
  • Klik dernæst på knappen Opdater for at opdatere budgettet.
Sidst opdateret 11 jun 2020