Budget – medarbetare

Introduktion

I TimeLog kan du ställa in mål för medarbetarnas performans.

Beskrivning

Budget – medarbetare, används för att sätta upp mål för varje enskild medarbetares värdetillväxt. Det kan sättas upp mål för Rapp. (SEK) och Int.förd (SEK), extern % av normtid eller medarbetarens genomsnittliga timpris. Målen jämförs med de faktiska siffrorna och presenteras grafiskt i Key Performance Index-rapporten (KPI).

Visning av medarbetare

  • I Visningsalternativ kan du välja den Avdelning som du vill skapa mål för.
  • Välj Period.
  • Under Visningsalternativ väljs vad budgeten ska ställas upp för: Rapp. (SEK)/Int.förd (SEK), Extern % av normtid eller genomsnittligt timpris.
  • Vid markering av Rapp. (SEK) och Int.förd (SEK) kommer varje medarbetares faktiska tal för rapporterade och fakturerade timmar visas nederst på skärmbilden för den valda perioden.
  • Klicka på Visa för att uppdatera visningen.
  • Under varje månad anges ett mål för varje medarbetare.
  • Klicka på Uppdatera för att uppdatera budgetarna.
Senast uppdaterad 08 dec 2017