Key Performance Index

Introduktion

Key Performance Index (KPI) benyttes til at vise måltal for medarbejdere og virksomheden. KPI-rapporten kommunikerer tallene klart med grafer og kurver.

Beskrivelse

Sådan benytter du KPI

  • Vælg medarbejder i valgliste Medarbejder. Standard er den medarbejder der er logget ind.
  • Vælg Periode i valglisten. Standard er indeværende måned. Visningen kan udvides ved at markere Sammenlign med to foregående måneder.
  • Klik på Vis for at opdatere skærmbilledet.
  • Måltal for medarbejdere og virksomhed opdateres via linket Budget - medarbejdere og Budget – virksomhed. Dette kræver systemadministrator rettigheder.
  • I visningen af de seneste 12 måneders værdier, vises Reg. (DKK) med lys brun farve, mens Indtf. (DKK) vises med mørk brun farve.
  • I månedsvisningen bliver Reg. (DKK) vist med hvid bjælke/pil, og Indtf. (DKK) bliver vist med en grå bjælke/pil.
  • Den røde søjledel dækker værdier under det budgetterede måltal, og den grønne søjledel viser værdier over budget.
  • Holdes musen over en bjælke, pil eller et knudepunkt i 12 måneders kurven, vises den præcise værdi.
  • Under Systemadministration aktiveres og vælges, hvilke indstillinger der skal vises i KPI-rapporten.
Sidst opdateret 01 maj 2020