Timpriserinställningar

Introduktion

I systemadministrationen under Ekonomi -> Timpriser kan du lägga in timpriser på tjänster och prisgrupper samt justera allmänna timpriser att använda i projekt.

Beskrivning

På den här sidan ser du de inlagda tjänsterna med tillhörande timpriser eller prisgrupper.
Sidan är indelad i två delar, Filter och Timpriser med en tabell med de timpriser/prisgrupper du lagt in.

Filter

Längst upp på sidan hittar du filtret där du kan välja om du vill se aktiva, inaktiva eller alla timpriser för en specifik juridisk enhet eller en kundspecifik prislista. Som standard ser du bara aktiva timpriser i listan. Klicka på Visa för att visa dina timpriser i listan nedan.

  • Om du väljer Visa som lista under Visningsalternativ visas den valda prislistans tjänster och tillhörande timpris om det bara finns en prisgrupp. Om du har skapat flera prisgrupper är kolumnen Timpris i tabellen tom, men du ser en liten trekant framför tjänstens namn som du kan klicka på för att se prisgrupperna och tillhörande timpriser.
  • Om du väljer Visa som matris under Visningsalternativ visas den valda prislistans tjänster med timpriser i den enskilda prisgruppen. Det här visningsalternativet bör du använda om du har skapat flera prisgrupper.

I filtret kan du även lägga in nya kundspecifika prislistor. Det gör du genom att klicka på plustecknet längst upp. Där väljer du kund samt om du vill kopiera från dina nuvarande prisgrupper. När du klickar på Spara kommer du direkt in i den nya prislistan där du kan ändra priserna.

Så använder du …

Du skapar Nytt timpris och Ny prisgrupp genom att klicka på de aktuella knapparna.

  • I kolumnen Namn ser du namnet på den tjänst du skapat.
  • I kolumnen Timpris ser du aktuellt timpris.
  • I kolumnen Status ser du en grön cirkel om timpriset är aktivt och kan väljas i ett projekt.
  • Markera i kryssrutan till höger om en tjänst om du vill ändra status på den. Välj den önskade handlingen och klicka sedan på OK.

Om du vill anpassa ett timpris väljer du visningsalternativet Visa som lista och använder menyerna under menyikonen för att göra ändringen.

Lägga till ändringar i prislistor på aktiva projekt

När du uppdaterar en prislista kan du lägga till ändringarna på aktiva projekt.
 
När du byter namn på ett standard- eller kundspecifikt timpris uppdateras alla relaterade timpriser på samtliga projekt (även avslutade).
 
Om du lägger till ett nytt timpris eller tar bort ett från prislistan får du frågan om du vill uppdatera aktiva projekt. Om inte så klickar du på Avbryt så kan du göra en uppdatering via indexeringssidan senare.
 
Om du klickar på OK skapas timpriserna på eller tas de bort från alla aktiva projekt som rör prislistan.
 
Samma sak gäller för artikelnummer på timpriser. Om du gör en ändring får du en fråga från systemet om du vill uppdatera alla relaterade timpriser. Om du klickar på Avbryt görs inga ändringar. Om du klickar på OK uppdateras alla relaterade timpriser till det nya produktnumret och alla lediga tidrapporteringar och faktureringspotentialen uppdateras med det nya produktnumret.

Observera: Du inte kan ta bort ett standardtimpris från en kundspecifik prislista (inte heller en överskriven lista). Det kan du bara göra från din standardprislista.

Senast uppdaterad 01 jul 2020