Projektfaktor

Introduktion

Du ställer in din projektfaktor i Systemadministrationen ->Rapporter -> Inställning av projektfaktor.

Beskrivning

Projektfaktorn visar förhållandet mellan intäkter och utgifter i ditt projekt och kan därmed belysa hur lönsamt ett projekt är.

Längst upp på sidan kan du aktivera eller inaktivera funktionen.

Du kan välja mellan flera beräkningsmodeller som kommer ge dig olika resultat i projektfaktorn. Vi rekommenderar att ni väljer en modell och håller er till den så att ni kan jämföra era projekt. Om ni någon gång byter beräkningsmodell bör ni beakta att detta påverkar alla projekt i TimeLog - även de som är avslutade.

Projektfaktorn visas med färgkoder på projekten. Nederst på konfigurationssidan anger du vad som krävs för att projektet ska markeras med en grön prick.  Vid den gula pricken anger du en nivå som ni anser acceptabel och den röda indikationen kommer sedan visas automatiskt för projekt som ligger under den gula nivån. Färgerna visas utifrån den beräkningsmodell som ni har valt längre upp.

Särskilda anteckningar

Projektfaktorn är en smidig funktion för projektledare som vill se täckningsgraden för sina projekt. Samtidigt ger den även ledningen ett intryck av lönsamheten i verksamheten och således även en indikation på om ni behöver agera på något sätt.

Senast uppdaterad 01 jul 2020