Opsætning af projektfaktormodul

Introduktion

Du opsætter din projekfaktor i Systemadministrationen -> Rapporter -> Opsætning af projektfaktor.

Beskrivelse

Projektfaktoren viser dig forholdet mellem indtægter og udgifter på dit projekt, og kan dermed fortælle dig hvor rentabelt et projekt er. 

Øverst på siden kan du aktivere eller deaktivere funktionen.

Du kan vælge mellem flere beregningsmodeller, der vil give dig forskellige resultater på projektfaktoren. Vi anbefaler, at I vælger én metode og holder jer til den, så I kan sammenligne jeres projekter. Hvis I på et tidspunkt skifter beregningsmetode, skal I huske, at det har indvirkning på alle projekter i TimeLog, også selvom de er blevet afsluttet.

Projektfaktoren vises med farvekoder på projekterne. Nederst på opsætningssiden angiver du, hvad I gerne vil have på jeres projekter ved den grønne prik. Ved den gule prik angiver du, hvad I ser som acceptabelt og den røde vil automatisk skifte til at vise resultater, der er lavere end det gule område. Farven vises ud fra den beregningsmetode, som du har valgt længere oppe.

Specielle bemærkninger

Projektfaktoren er god for dig, der er projektleder og gerne vil se dækningsgraden på dine projekter. Samtidig giver den også ledelsen et overordnet billede af om jeres forretning er rentabel, eller om der skal foretages justeringer.

Sidst opdateret 14 jul 2020